Biblioteksparaplyen

Biblioteksparaplyen har april 2018 skiftet navn til Bibliotekernes Dialogforum

Biblioteksparaplyen
Det internationale arbejde er et vigtigt emne for Biblioteksparaplyen. IFLAs struktur og valg til de styrende organer, herunder hvilke kandidater de danske organisationer vil støtte, bliver diskuteret i Paraplyen.
Også arbejdet i EBLIDA har fast plads på paraplyens dagsorden.

Ophavsretten og dens konsekvenser for bibliotekerne står ligeledes højt på Biblioteksparaplyens dagsorden.

Danmarks Biblioteksforening fungerer som fast sekretariat, og paraplyen kan derfor kontaktes på db@db.dk og på adressen nederst på siden.

Medlemmer

Høringssvar fra
» Dialogforum
» Biblioteksparaplyen

» Tidligere møder

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...