Anden arrangør

Branchemøde: Fremtidens Kulturliv

Hvad lærte kulturlivet egentlig af nedlukningen? Og hvilke nye initiativer har relevans og fremtidigt potentiale til at styrke kulturen?Dansk Kulturliv og Wonderful Copenhagen ...

Heritage Friday 2021

Blue Shield er en international organisation, etableret af IFLA, ICA, ICOMOS og ICOM (biblioteker, arkiver, monumenter og museer) til beskyttelse af kulturarv under trusler. Blue ...

Heritage Friday 2021

Blue Shield er en international organisation, etableret af IFLA, ICA, ICOMOS og ICOM (biblioteker, arkiver, monumenter og museer) til beskyttelse af kulturarv under trusler. Blue ...

Konferencen: Digital dannelse, kritisk tænkning og fake news: Sæt bibliotekernes kompetencer i spil i samfundet

Biblioteksvagten følger i 2021 op på den digitale konference fra 2020 ” ”Tilbage på sporet – informationssøgning og referencearbejde som bibliotekets ...

Konferencen: Digital dannelse, kritisk tænkning og fake news: Sæt bibliotekernes kompetencer i spil i samfundet

Biblioteksvagten følger i 2021 op på den digitale konference fra 2020 ” ”Tilbage på sporet – informationssøgning og referencearbejde som bibliotekets ...

Seminar om læselyst og læsefællesskaber

Sidste år blev der igangsat en national indsats i folkebiblioteker og skolefritidsordninger for at skabe mere læselyst i fritiden for børn. Slots- og Kulturstyrelsen afholder ...

Seminar om læselyst og læsefællesskaber

Sidste år blev der igangsat en national indsats i folkebiblioteker og skolefritidsordninger for at skabe mere læselyst i fritiden for børn. Slots- og Kulturstyrelsen afholder ...

eReolens efterårskonference 2021

Trends og tendenser inden for digital læsning og lyd Traditionen tro afholder eReolens efterårskonference i Middelfart med spot på digitale tendenser, og hvor eksperterne tager ...

eReolens efterårskonference 2021

Trends og tendenser inden for digital læsning og lyd Traditionen tro afholder eReolens efterårskonference i Middelfart med spot på digitale tendenser, og hvor eksperterne tager ...