Akademiforløb: Nyt uddannelsestilbud for biblioteksformidlere

Skrevet af

13. juni, 2018

Først kom grundbogen "Biblioteksdidaktik" på Hans Reitzels Forlag i 2017, og nu kommer kompetenceudviklingsforløbet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019.

Det er den gode historie om et stort og dygtigt praksisarbejde foretaget af biblioteksformidlere på lokale biblioteker rundt om i landet og om en lang række forskere og fagspecialister, som har samlet praksiserfaringer og forskning, tænkt det sammen til en fælles teori og givet det et fælles sprog i en didaktik særligt for bibliotekerne.

Men ikke mindst er det historien om seks centralbiblioteker, som med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Overbygningspulje 2018, har løftet opgaven med at give tilbage til det enkelte folkebibliotek i form af et gratis uddannelsesforløb i biblioteksdidaktik.

Nytænkning i både indhold og forløbsdesign
Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er nytænkende i sit indhold, det vil sige den fælles teori i grundbogen Biblioteksdidaktik med de seks kerneområder: Biblioteksforståelse, oplevelseslitteratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning. Men uddannelsesforløbet er ikke mindst også nytænkende i sin form, i selve forløbsdesignet.

Vi har med input fra og sparring med et Advisory Board bestående af biblioteks-chefer- og ledere samt biblioteksformidlere i to fokusgrupper designet et blended learning-forløb. Dele af forløbet foregår online med e-læring, hvor fageksperterne og forfatterne til Biblioteksdidaktik formidler deres viden gennem faglige formidlingsfilm og podcasts. Og dele af forløbet er fysisk tilstedeværelse med særligt uddannede procesledere fra centralbibliotekerne til at stå for temadage på centralbibliotekerne, hvor deltagerne sammen reflekterer, diskuterer, fremlægger og sparrer. Derudover procesleder de den del af forløbet, hvor ledelsesteams inddrages aktivt i tilrettelæggelse af case-arbejde og videndeling på de lokale biblioteker.

Forløbet er designet til at skabe en fælles biblioteksfaglig identitet og biblioteksdidaktisk viden, sprog og redskaber for biblioteksformidlere landet over – uanset hvilken baggrund, de hver især kommer med.

Det enkelte biblioteks udbytte af forløbet:
•  Faglig identitet og fælles sprog for biblioteksformidlere og ledere. En indføring i bibliotekets seks kerneområder: Biblioteksforståelse, oplevelseslit teratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning.

•  Medarbejdermotivation, udvikling og arbejdsglæde. En fælles biblioteksfaglig platform og identitet for biblioteksformidlere fra forskellige teams med forskellige faglige baggrunde.

•  Medarbejdere, der vender tilbage med lyst og energi til at nytænke, som smitter kollegaer og biblioteket som helhed. Internt til eksternt: Hvem er vi, og hvad kan vi?

•  Biblioteksudvikling i tæt dialog mellem deltagerne og deres ledelsesteams inden for de seks kerneområder og i crossovers mellem områderne.

•  Vandfaldsmodel: Den kompetenceudvikling, deltagerne opnår på forløbet, spredes til resten af biblioteket i form af videndeling, spændende refleksions-  og diskussionsspørgsmål om biblioteket og ikke mindst et grydeklart forløb for hvert kerneområde.

Noget for dig og dit bibliotek? Tilmelding her: kortlink.dk/u5qt

PERNILLE SCHALTZ og CECILIE LASKIE, hhv. bibliotekschef og projektleder, Herning

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...