Akademiforløb: Nyt uddannelsestilbud for biblioteksformidlere

Skrevet af

Cecilie Laskie, Pernille Schaltz

13 juni, 2018

Først kom grundbogen "Biblioteksdidaktik" på Hans Reitzels Forlag i 2017, og nu kommer kompetenceudviklingsforløbet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019.

Det er den gode historie om et stort og dygtigt praksisarbejde foretaget af biblioteksformidlere på lokale biblioteker rundt om i landet og om en lang række forskere og fagspecialister, som har samlet praksiserfaringer og forskning, tænkt det sammen til en fælles teori og givet det et fælles sprog i en didaktik særligt for bibliotekerne.

Men ikke mindst er det historien om seks centralbiblioteker, som med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Overbygningspulje 2018, har løftet opgaven med at give tilbage til det enkelte folkebibliotek i form af et gratis uddannelsesforløb i biblioteksdidaktik.

Nytænkning i både indhold og forløbsdesign
Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er nytænkende i sit indhold, det vil sige den fælles teori i grundbogen Biblioteksdidaktik med de seks kerneområder: Biblioteksforståelse, oplevelseslitteratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning. Men uddannelsesforløbet er ikke mindst også nytænkende i sin form, i selve forløbsdesignet.

Vi har med input fra og sparring med et Advisory Board bestående af biblioteks-chefer- og ledere samt biblioteksformidlere i to fokusgrupper designet et blended learning-forløb. Dele af forløbet foregår online med e-læring, hvor fageksperterne og forfatterne til Biblioteksdidaktik formidler deres viden gennem faglige formidlingsfilm og podcasts. Og dele af forløbet er fysisk tilstedeværelse med særligt uddannede procesledere fra centralbibliotekerne til at stå for temadage på centralbibliotekerne, hvor deltagerne sammen reflekterer, diskuterer, fremlægger og sparrer. Derudover procesleder de den del af forløbet, hvor ledelsesteams inddrages aktivt i tilrettelæggelse af case-arbejde og videndeling på de lokale biblioteker.

Forløbet er designet til at skabe en fælles biblioteksfaglig identitet og biblioteksdidaktisk viden, sprog og redskaber for biblioteksformidlere landet over – uanset hvilken baggrund, de hver især kommer med.

Det enkelte biblioteks udbytte af forløbet:
•  Faglig identitet og fælles sprog for biblioteksformidlere og ledere. En indføring i bibliotekets seks kerneområder: Biblioteksforståelse, oplevelseslit teratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning.

•  Medarbejdermotivation, udvikling og arbejdsglæde. En fælles biblioteksfaglig platform og identitet for biblioteksformidlere fra forskellige teams med forskellige faglige baggrunde.

•  Medarbejdere, der vender tilbage med lyst og energi til at nytænke, som smitter kollegaer og biblioteket som helhed. Internt til eksternt: Hvem er vi, og hvad kan vi?

•  Biblioteksudvikling i tæt dialog mellem deltagerne og deres ledelsesteams inden for de seks kerneområder og i crossovers mellem områderne.

•  Vandfaldsmodel: Den kompetenceudvikling, deltagerne opnår på forløbet, spredes til resten af biblioteket i form af videndeling, spændende refleksions-  og diskussionsspørgsmål om biblioteket og ikke mindst et grydeklart forløb for hvert kerneområde.

Noget for dig og dit bibliotek? Tilmelding her: kortlink.dk/u5qt

PERNILLE SCHALTZ og CECILIE LASKIE, hhv. bibliotekschef og projektleder, Herning

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...