Akademiforløb: Nyt uddannelsestilbud for biblioteksformidlere

Skrevet af

13. juni, 2018

Først kom grundbogen "Biblioteksdidaktik" på Hans Reitzels Forlag i 2017, og nu kommer kompetenceudviklingsforløbet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019.

Det er den gode historie om et stort og dygtigt praksisarbejde foretaget af biblioteksformidlere på lokale biblioteker rundt om i landet og om en lang række forskere og fagspecialister, som har samlet praksiserfaringer og forskning, tænkt det sammen til en fælles teori og givet det et fælles sprog i en didaktik særligt for bibliotekerne.

Men ikke mindst er det historien om seks centralbiblioteker, som med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Overbygningspulje 2018, har løftet opgaven med at give tilbage til det enkelte folkebibliotek i form af et gratis uddannelsesforløb i biblioteksdidaktik.

Nytænkning i både indhold og forløbsdesign
Akademiforløb i Biblioteksdidaktik er nytænkende i sit indhold, det vil sige den fælles teori i grundbogen Biblioteksdidaktik med de seks kerneområder: Biblioteksforståelse, oplevelseslitteratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning. Men uddannelsesforløbet er ikke mindst også nytænkende i sin form, i selve forløbsdesignet.

Vi har med input fra og sparring med et Advisory Board bestående af biblioteks-chefer- og ledere samt biblioteksformidlere i to fokusgrupper designet et blended learning-forløb. Dele af forløbet foregår online med e-læring, hvor fageksperterne og forfatterne til Biblioteksdidaktik formidler deres viden gennem faglige formidlingsfilm og podcasts. Og dele af forløbet er fysisk tilstedeværelse med særligt uddannede procesledere fra centralbibliotekerne til at stå for temadage på centralbibliotekerne, hvor deltagerne sammen reflekterer, diskuterer, fremlægger og sparrer. Derudover procesleder de den del af forløbet, hvor ledelsesteams inddrages aktivt i tilrettelæggelse af case-arbejde og videndeling på de lokale biblioteker.

Forløbet er designet til at skabe en fælles biblioteksfaglig identitet og biblioteksdidaktisk viden, sprog og redskaber for biblioteksformidlere landet over – uanset hvilken baggrund, de hver især kommer med.

Det enkelte biblioteks udbytte af forløbet:
•  Faglig identitet og fælles sprog for biblioteksformidlere og ledere. En indføring i bibliotekets seks kerneområder: Biblioteksforståelse, oplevelseslit teratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning.

•  Medarbejdermotivation, udvikling og arbejdsglæde. En fælles biblioteksfaglig platform og identitet for biblioteksformidlere fra forskellige teams med forskellige faglige baggrunde.

•  Medarbejdere, der vender tilbage med lyst og energi til at nytænke, som smitter kollegaer og biblioteket som helhed. Internt til eksternt: Hvem er vi, og hvad kan vi?

•  Biblioteksudvikling i tæt dialog mellem deltagerne og deres ledelsesteams inden for de seks kerneområder og i crossovers mellem områderne.

•  Vandfaldsmodel: Den kompetenceudvikling, deltagerne opnår på forløbet, spredes til resten af biblioteket i form af videndeling, spændende refleksions-  og diskussionsspørgsmål om biblioteket og ikke mindst et grydeklart forløb for hvert kerneområde.

Noget for dig og dit bibliotek? Tilmelding her: kortlink.dk/u5qt

PERNILLE SCHALTZ og CECILIE LASKIE, hhv. bibliotekschef og projektleder, Herning

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...