Bibliotekerne & Kunstig Intelligens

Optakt til AI workshop. Fra venstre Sofie Hvitved, Camilla Mehlsen, Bugge Holm Hansen i midten flankeret af Jens-Ole Winther, for mand for Det Digitale Folkebibliotek. Foto: Roberts Osis.

Skrevet af

17. juni, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Kultur som løsning i en krisetid – demokratikrise, læsekrise, trivselskrise – fik masser af opmærksomhed i Sønderborg. Det gjorde også en anden af tidens store udfordringer.

Kunstig Intelligens (AI) er et teknologisk felt i rivende udvikling. Teknologien medfører enorme udfordringer og muligheder for borgere og samfund og for biblioteker. På tværs af et nyt partnerskab mellem Centralbibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen, Det Digitale Folkebibliotek og KOMBIT ser man et behov for at skabe national samling og retning, refleksion og samtale om de store forandringer, som sektoren står midt i og overfor med kunstig intelligens. Behovet for refleksion og retning har været efterlyst af folkebiblioteker landet over, siden firmaet OpenAI lancerede chatrobotten ChatGPT i november 2022.

Det er ikke en simpel opgave at skabe samling og retning i et felt, der er kendetegnet ved at være i konstant og hurtig bevægelse. Partnerskabet har derfor i starten af i år igangsat et udviklingsforløb og udgivet FREMTIDSBRIEF. Bibliotekerne & kunstig intelligens i et fremtidsperspektiv. På topmødet i Sønderborg inviterede man til et fælles kick-off for en større visionsproces.

Bibliotekerne & kunstig intelligens i et fremtidsperspektiv

To forskere, Bugge Holm Hansen, Head of innovation & technology, og Sofie Hvitved, Futurist og senior advisor, fra Instituttet for Fremtidsforskning stod for kick-off indslaget. Her blev FREMTIDSBRIEF’et introduceret og siden yderligere kommenteret i to workshops. Brief’et arbejder med tre spor: Borgerne, Det tekniske og Ledelse.

Partnerkredsens fremtidsbrief og lanceringen på Bibliotekspolitisk Topmøde er kun første kapitel i et længere udviklingsforløb. Som det blev fremhævet, handler det ikke om ’hvorvidt bibliotekssektoren skal forholde sig til kunstig intelligens eller ej, men om hvordan man skal gøre det’. Dialogen om kunstig intelligens fortsætter efter topmødet med workshops og nedslag omkring de tre forskellige spor. Følg processen på centralbibliotek.dk.

Thore Husfeldt, professor og vice-institutleder ved IT Universitetet København, tog topmødedeltagerne gennem udviklingen i onlinesøgning i indlægget: Kunstig intelligens, demokrati og vidensamfundets kultur. Hvordan hænger det sammen?


Se introduktionen på dbtop.dk – og i øvrigt Leif Andresens omtale af et lignende Thore Husfeldt oplæg i Danmarks Biblioteker nr. 3, 2024 side 26.

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Sønderborg – Brobygger og bibliotekskommune

Omsider kom landets største biblioteksmøde for politikere og fagfolk til Sønderborg, hvor man ser store muligheder i udvikling med biblioteker og kultur. “Vi er både glade ...

Bibliotekerne er helt afgørende for os og vores kulturliv

– Først og fremmest tak for endnu et år med en stor indsats for læsning og lokale samtaler, debatter og dannelse, mødesteder og frirum, oplevelser og viden. ...

Bibliotekets nødvendighed

– Vi befinder os midt i en tid med mange kriser, men også en tid med nye muligheder og nye konturer for vidensformidling og kulturliv. Og måden vi indretter os på i både ...

De næste 25 års historie og demokratikrisen

Der er brug for jer! Clement Kjersgaard, samfundsdebattør og tv-vært, var ikke karrig med tilliden til Det Bibliotekspolitiske Topmødes deltagere i Sønderborg. Hvad er ...

Trivselskrisen – Meyer & Mehlsen

Trivsel, myndiggørelse og livsmod er vejen til at mestre eget liv. Med digitale devices er der opstået et hårdt børneunivers. Hvad er de aktuelle udfordringer, og hvordan kan ...

Simon Skov Fougt: Hvorfor fanden læser de ikke?

Spørgsmålet blev rejst både i den politiske åbningstale påtopmødet af Paw Østergaard Jensen (A) og i en hilsen fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M). Siden blev krisen ...