Bliv klogere på Danmarks kulturhuse

Skrevet af

Hellen Niegaard

9 december, 2020

To nye rapporter kortlægger vores brug af landets lokale kulturhus: Kulturhuse i Danmark og Kulturhuse i Region Midtjylland.

Den første er en landsdækkende, forskningsbaserede undersøgelse af kulturhuse i Danmark og netop udkommet.

Med data fra 308 kulturhuse, herunder 52 biblioteker, indsamlet via en landsdækkende undersøgelse i foråret 2020, når kulturhuse i Danmark frem til en række markante konklusioner:
• Kulturhusene danner ramme om demokratiske processer
• Kulturhusene er allevegne og vigtige i forhold til at sikre lige adgang til kultur
• Kulturhusene støtter i høj grad op om borgernes egne initiativer og aktiviteter – frivilligheden står stærkt i kulturhusene.

Se mere på www.kulturhusene.dk.

Hvad er et kulturhus
Kulturhuse defineres i undersøgelsen som huse, der har mindst tre af følgende faciliteter: Åbne rum, scene eller udstillingsrum, værksteder, mad og drikke samt personale/frivillige, der kan understøtte borgerinitierede aktiviteter.

Kulturhusene har typisk en bred målgruppe med primært fokus på voksne og ældre, men også børn, unge og børnefamilier kommer regelmæssigt i over halvdelen af husene. Mere specifikke grupper som udsatte borgere og borgere med minoritetsetnisk baggrund kommer regelmæssigt i omkring hvert tredje kulturhus.

En stor del af kulturhusene har ingen eller meget få ansatte. Tre af ti kulturhuse har ingen ansatte og lige så mange har 1-3 ansatte.

Mange kulturhuse er afhængige af frivillige kræfter og det typiske antal er på 11-50 frivillige.

Økonomisk er husene absolut mest afhængige af kommunale driftsmidler og af gratis/billige kommunale lokaler. Herudover er en stor andel meget afhængige af egenindtægter.

■ Publikationen, en delrapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, er første store milepæl i udviklings- og forskningsprojektet DELTAG, som er initieret af landsforeningen Kulturhusene i Danmark og støttet af Nordea-fonden. I 2. fase skal der gås i dybden med undersøgelsens mange data med fokus på 34 udvalgte kulturhuse. Her kobles kvantitative data med en dybere indsigt i en række meget forskellige kulturhuse.

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...