Bredt funderet lyrikfremstød

Skrevet af

22. december, 2011

Lad os i fælleskab give lyrikken et tiltrængt løft, gøre den lettere tilgængelig og etablere en dynamisk tumleplads for poesiens læsere og interessenter. Det er, hvad stadsbiblioteket i Stockholm i et nært samarbejde med forfattere, forlag og boghandel har som mål for det projekt “Bokbazar poesi”, som nu har kørt et års tid. I første omgang i form af et pilotprojekt, men fra årsskiftet som en del af bibliotekets permanente virksomhed.

Det er biblioteket, som står for den praktiske side af denne offensiv. Ligesom det vælger, hvilke bøger der skal stå på hylderne. Forlagene finansierer den livlige programvirksomhed (samtaler, oplæsninger, debatter, udstillinger), boghandelen leverer bladreeksemplarer og forfatterne stiller op med sjæl, stemme og ord. Som noget nyt er det fra begyndelsen af november i år også blevet muligt for brugerne via en særlig pc på biblioteket at købe lyriksamlinger hos den netboghandel, der indgår i samarbejdet – oven i købet med 10 procent rabat. Biblioteket sælger ikke selv bøger, men det formidler et køb.

Forfatteren Magnus William-Olsson er initiativtager til det stockholmske poesifremstød, og det er hans håb, at idéen vil sprede sig til andre dele af Sverige. På biblioteket kommer alle mulige mennesker. Så det er da her lyrikken bør eksponeres og bringes ud af eksklusiviteten, synes han. Også bibliotekar Alice Thorburn, som er hovedansvarlig for “Bokbazar poesi”, ser gerne, at man rundt omkring i landet lader sig inspirere af det stockholmske eksempel, så marginaliseringen af lyrikken på det stadig mere bestsellerdominerede bogmarked kan brydes. “Ikke mindst i byer og kommuner, hvor der er færre boglader, og hvor der eksisterer et endnu mindre rent fysisk udbud af poesi og smal litteratur, vil det da være oplagt med en eller anden form for poesibasar”, siger hun.

Hvad med den ældre svenske poesi og udenlandsk lyrik i svensk oversættelse. Slår I også et slag for den?
AT: Det er især den nyudgivne svenske lyrik, der findes som bladreeksemplarer i basaren, men via netboghandelen kan bibliotekets benyttere ligeledes købe den ældre litteratur, så længe den findes på markedet. Det samme gælder den til svensk oversatte lyrik. I forbindelse med vores arrangementer og udstillinger arbejder vi i øvrigt på at etablere koblinger mellem den ældre og nyere litteratur. Det er endvidere planen at præsentere et udvalg af titler på andre sprog som bladreeksemplarer i basaren. Det håber vi, bibliotekarerne på Internationella Biblioteket i Stock-holm vil bistå os med.

Hvordan vil I bruge internettet til at skabe opmærksomhed omkring lyrikken og basaren?
AT: Vi anvender Facebook en del, og det er også tanken, at basaren skal have en plads på den nye hjemmeside for Stockholms Stadsbibliotek, der er under udvikling. Fremover ønsker vi også at indspille en del af vore arrangementer og lægge dem ud på nettet, og vi tilbyder forfatterne, at de kan indspille deres oplæsninger og præsentere dem på www. podpoesi.nu, en nylanceret web. Endvidere har vi enkelte gange gjort brug af Skype. F.eks. har mexicanske poeter via Skype fra Mexico City præsenteret sine digte for et stockholmsk publikum.

“Bokbazar poesi” – se nere på: http://www.facebook.com/biblioteketsbokbazar

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...