Bredt funderet lyrikfremstød

Skrevet af

Per Nyeng

22 december, 2011

Lad os i fælleskab give lyrikken et tiltrængt løft, gøre den lettere tilgængelig og etablere en dynamisk tumleplads for poesiens læsere og interessenter. Det er, hvad stadsbiblioteket i Stockholm i et nært samarbejde med forfattere, forlag og boghandel har som mål for det projekt “Bokbazar poesi”, som nu har kørt et års tid. I første omgang i form af et pilotprojekt, men fra årsskiftet som en del af bibliotekets permanente virksomhed.

Det er biblioteket, som står for den praktiske side af denne offensiv. Ligesom det vælger, hvilke bøger der skal stå på hylderne. Forlagene finansierer den livlige programvirksomhed (samtaler, oplæsninger, debatter, udstillinger), boghandelen leverer bladreeksemplarer og forfatterne stiller op med sjæl, stemme og ord. Som noget nyt er det fra begyndelsen af november i år også blevet muligt for brugerne via en særlig pc på biblioteket at købe lyriksamlinger hos den netboghandel, der indgår i samarbejdet – oven i købet med 10 procent rabat. Biblioteket sælger ikke selv bøger, men det formidler et køb.

Forfatteren Magnus William-Olsson er initiativtager til det stockholmske poesifremstød, og det er hans håb, at idéen vil sprede sig til andre dele af Sverige. På biblioteket kommer alle mulige mennesker. Så det er da her lyrikken bør eksponeres og bringes ud af eksklusiviteten, synes han. Også bibliotekar Alice Thorburn, som er hovedansvarlig for “Bokbazar poesi”, ser gerne, at man rundt omkring i landet lader sig inspirere af det stockholmske eksempel, så marginaliseringen af lyrikken på det stadig mere bestsellerdominerede bogmarked kan brydes. “Ikke mindst i byer og kommuner, hvor der er færre boglader, og hvor der eksisterer et endnu mindre rent fysisk udbud af poesi og smal litteratur, vil det da være oplagt med en eller anden form for poesibasar”, siger hun.

Hvad med den ældre svenske poesi og udenlandsk lyrik i svensk oversættelse. Slår I også et slag for den?
AT: Det er især den nyudgivne svenske lyrik, der findes som bladreeksemplarer i basaren, men via netboghandelen kan bibliotekets benyttere ligeledes købe den ældre litteratur, så længe den findes på markedet. Det samme gælder den til svensk oversatte lyrik. I forbindelse med vores arrangementer og udstillinger arbejder vi i øvrigt på at etablere koblinger mellem den ældre og nyere litteratur. Det er endvidere planen at præsentere et udvalg af titler på andre sprog som bladreeksemplarer i basaren. Det håber vi, bibliotekarerne på Internationella Biblioteket i Stock-holm vil bistå os med.

Hvordan vil I bruge internettet til at skabe opmærksomhed omkring lyrikken og basaren?
AT: Vi anvender Facebook en del, og det er også tanken, at basaren skal have en plads på den nye hjemmeside for Stockholms Stadsbibliotek, der er under udvikling. Fremover ønsker vi også at indspille en del af vore arrangementer og lægge dem ud på nettet, og vi tilbyder forfatterne, at de kan indspille deres oplæsninger og præsentere dem på www. podpoesi.nu, en nylanceret web. Endvidere har vi enkelte gange gjort brug af Skype. F.eks. har mexicanske poeter via Skype fra Mexico City præsenteret sine digte for et stockholmsk publikum.

“Bokbazar poesi” – se nere på: http://www.facebook.com/biblioteketsbokbazar

Ikke-brugerne og bibliotekerne

LEDER Tak igen for valget til formand for Danmarks Biblioteksforening. Jeg er beæret og ydmyg over opgaven. Men vil kaste mig ud i arbejdet med min erfaring fra otte år i ...

Set fra MIN stol – Kultur for alle

Om kommuner, kultur og biblioteker – ansvar og adgang. Kultur for alle. Det kan både lyde klichéfyldt og banalt, men tænker man videre over det, så er det faktisk en ret ...