Design tænkning. Set fra Seattle…

Skrevet af

Rolf Hapel

8 april, 2019

Design Methods for Librarianship hedder et kursus, jeg underviser i på University of Washington. Det handler ikke kun om metoder, men især om et tankesæt, der på væ-sentlige punkter adskiller sig fra den traditionelle, ‘videnskabelige’ måde at betragte problemløsning på.

Hvor traditionel videnskabelig tænkning er optaget af at finde ‘sandhed’, er design tænkning som barn af postmodernismen optaget af det ‘virkelige’ som konstruktion, hvor en vigtig erkendelse er, at der er ikke nogen ‘sand’ eller ‘eneste rigtige’ løsning, som i en matematikopgave, på komplekse problemer i den virkelige verden.

Metoderne, som er konsekvensen af dette syn, handler derfor lidt forenklet om at definere design domæner, se at ethvert virkeligt problem er unikt, og forstå mulige løs-ninger gennem formulering/reformulering af problem (framing/reframing), empati og tidlig involvering af brugere, borgere. Forskellige synsvinkler og forståelser af problemets natur er her repræsenteret gennem deltagernes forskellige ‘repertoire’, grundet i deres viden og erfaringer. Ved gentagne processer af idéskabelse og test gennem håndgribelige og billige prototyper, tilpasninger og ændringer arbejder man sig frem til et design, der kan være en ny proces eller arbejdsgang, en politik, en ting eller et produkt.

Det virker frigørende på studerende at arbejde med designmetoder og derigennem forstå, at vi alle ‘designer’ løsninger på dagligdags problemer. Det er interessant at konstatere, hvordan dette mind-set breder sig ind i andre discipliner, ikke kun i universitetsverdenen, men i høj grad også i både erhvervsliv og i den offentlige sektor herovre. 

Tilbage i 2014 etablerede vi i Aarhus et samarbejde med IDEO og Chicago Public Libraries om udviklingen af ”Design Thinking for Libraries Toolkit”, som har bredt sig til en lang række lande og nu er oversat til 15 sprog. Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Bibliotekerne, er primus motor i denne udvikling og er velfortjent blevet officielt anerkendt som Mover & Shaker 2019 af Library Journal.

 

ROLF HAPEL, professor, University of Washington’s Information School, Seattle.

Klummen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2019.

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...