Design tænkning. Set fra Seattle…

Skrevet af

8. april, 2019

Design Methods for Librarianship hedder et kursus, jeg underviser i på University of Washington. Det handler ikke kun om metoder, men især om et tankesæt, der på væ-sentlige punkter adskiller sig fra den traditionelle, ‘videnskabelige’ måde at betragte problemløsning på.

Hvor traditionel videnskabelig tænkning er optaget af at finde ‘sandhed’, er design tænkning som barn af postmodernismen optaget af det ‘virkelige’ som konstruktion, hvor en vigtig erkendelse er, at der er ikke nogen ‘sand’ eller ‘eneste rigtige’ løsning, som i en matematikopgave, på komplekse problemer i den virkelige verden.

Metoderne, som er konsekvensen af dette syn, handler derfor lidt forenklet om at definere design domæner, se at ethvert virkeligt problem er unikt, og forstå mulige løs-ninger gennem formulering/reformulering af problem (framing/reframing), empati og tidlig involvering af brugere, borgere. Forskellige synsvinkler og forståelser af problemets natur er her repræsenteret gennem deltagernes forskellige ‘repertoire’, grundet i deres viden og erfaringer. Ved gentagne processer af idéskabelse og test gennem håndgribelige og billige prototyper, tilpasninger og ændringer arbejder man sig frem til et design, der kan være en ny proces eller arbejdsgang, en politik, en ting eller et produkt.

Det virker frigørende på studerende at arbejde med designmetoder og derigennem forstå, at vi alle ‘designer’ løsninger på dagligdags problemer. Det er interessant at konstatere, hvordan dette mind-set breder sig ind i andre discipliner, ikke kun i universitetsverdenen, men i høj grad også i både erhvervsliv og i den offentlige sektor herovre. 

Tilbage i 2014 etablerede vi i Aarhus et samarbejde med IDEO og Chicago Public Libraries om udviklingen af ”Design Thinking for Libraries Toolkit”, som har bredt sig til en lang række lande og nu er oversat til 15 sprog. Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Bibliotekerne, er primus motor i denne udvikling og er velfortjent blevet officielt anerkendt som Mover & Shaker 2019 af Library Journal.

 

ROLF HAPEL, professor, University of Washington’s Information School, Seattle.

Klummen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2019.

 

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i december 2023 i Danmarks Biblioteker nr. 6. ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...