Design tænkning. Set fra Seattle…

Skrevet af

8. april, 2019

Design Methods for Librarianship hedder et kursus, jeg underviser i på University of Washington. Det handler ikke kun om metoder, men især om et tankesæt, der på væ-sentlige punkter adskiller sig fra den traditionelle, ‘videnskabelige’ måde at betragte problemløsning på.

Hvor traditionel videnskabelig tænkning er optaget af at finde ‘sandhed’, er design tænkning som barn af postmodernismen optaget af det ‘virkelige’ som konstruktion, hvor en vigtig erkendelse er, at der er ikke nogen ‘sand’ eller ‘eneste rigtige’ løsning, som i en matematikopgave, på komplekse problemer i den virkelige verden.

Metoderne, som er konsekvensen af dette syn, handler derfor lidt forenklet om at definere design domæner, se at ethvert virkeligt problem er unikt, og forstå mulige løs-ninger gennem formulering/reformulering af problem (framing/reframing), empati og tidlig involvering af brugere, borgere. Forskellige synsvinkler og forståelser af problemets natur er her repræsenteret gennem deltagernes forskellige ‘repertoire’, grundet i deres viden og erfaringer. Ved gentagne processer af idéskabelse og test gennem håndgribelige og billige prototyper, tilpasninger og ændringer arbejder man sig frem til et design, der kan være en ny proces eller arbejdsgang, en politik, en ting eller et produkt.

Det virker frigørende på studerende at arbejde med designmetoder og derigennem forstå, at vi alle ‘designer’ løsninger på dagligdags problemer. Det er interessant at konstatere, hvordan dette mind-set breder sig ind i andre discipliner, ikke kun i universitetsverdenen, men i høj grad også i både erhvervsliv og i den offentlige sektor herovre. 

Tilbage i 2014 etablerede vi i Aarhus et samarbejde med IDEO og Chicago Public Libraries om udviklingen af ”Design Thinking for Libraries Toolkit”, som har bredt sig til en lang række lande og nu er oversat til 15 sprog. Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Bibliotekerne, er primus motor i denne udvikling og er velfortjent blevet officielt anerkendt som Mover & Shaker 2019 af Library Journal.

 

ROLF HAPEL, professor, University of Washington’s Information School, Seattle.

Klummen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2019.

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...