Det Bibliotekspolitiske Topmøde – klip fra DB-formandens politiske indslag

Skrevet af

Hellen Niegaard

15. juni, 2017

Brug bibliotekerne strategisk
DB-formanden opfordrede på topmødet bl.a. kommunerne til en aktiv og øget inddragelse af biblioteket, når det gælder læse- og IT-samarbejde mellem folkeskole og bibliotek, IT-kompetencer til den tredjedel af de voksne, som har svært ved at bruge tasterne, en styrket integrations- og flygtningeindsats samt skærpet opmærksomhed omkring tilbud til svage børn og unge i børnebiblioteket.

Dét kræver målrettet kultur- og biblioteksplanlægning, fastslog Steen B. Andersen, men vi ved fra undersøgelser, at det giver bonus. Ikke blot til gavn for den enkelte, men i høj grad for det lokale samfund og tendenserne til opdeling i et ‘vi og dem’.

Loven er sat på debat-mode
Hvor topmødet sidste år mundede ud i en konklusion om behovet for at se på Lov om biblioteksvirksomhed fra 2000, noget som siden har været debatteret i mange biblioteksfora, så har DBs Forretningsudvalg siden valgt en mere pragmatisk kurs på det felt: Debatten – og bevidstgørelsen – er vigtig. Den nuværende lov er forberedt i en anden tid en gang i 1990’erne, men DBs styrende organ mener med opbakning fra de afholdte Repræsentantskabsmøder ikke, der skal fares frem med bål og brand og krav om lovændring nu.

Det er dog formand Steen B. Andersens helt klare personlige opfattelse, “at vi kommer til at tale lov – ikke på længere sigt, men allerede på mellemlang sigt. Der er brug for klare fælles og tidssvarende rammer for, hvad bibliotekets rolle er i dag. Vi har da også set lovændringer i både Norge og Holland, og i Sverige fik man en ny for to år siden og arbejder på en ny uddybende national strategi, så der er grøde i landene omkring os”, som han formulerede det i beretningen for 2016.

Bibliotekerne i medierne og e-bogsdommen
I det forløbne år har indslag i medierne flere gange været optaget af mindre positive historier om bibliotekerne – eksempelvis kassationer i København – og ind imellem er der blevet stillet spørgsmål ved bibliotekernes e-bogsformidling og musikformidling.

DB-formanden ser dog positivt på den sag. Dels giver den anledning til debat om det moderne biblioteks rolle. Dels til at skabe opmærksomhed om den uløste e-bogssituation.

Bibliotekerne skal give adgang til og aktivt formidle viden, kultur og litteratur. Det har de altid skullet, og det handler ikke om formater. Det kan være i form af trykte bøger, men det kan, som loven fra 2000 nævner det, samtidig være i andre medieformater eller på nettet. I den sammenhæng fremhævede formanden den EU-dom, der faldt i efteråret. Den fastslår, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en e-bog. Han finder dommen er et vigtigt skridt mod at få sidestillet de digitale udlån med udlån af fysiske bøger, som vi kender det på bibliotekerne i dag. Derfor ser han også gerne, at den igangværende EU-proces om opdatering af copyright i forbindelse med projektet Digital-Single-Market inddrager den vinkel, inklusiv licensaftaler på området, sådan som de nordiske lande har gode erfaringer med som forretningsmodel på det digitale felt. Formanden udtrykte håb om, at dommen og EU-processen vil anspore til nye aftaler mellem eReolen og de sidste forlag.

National DEMOKRATI-Kampagne 2017
En ny bevidsthed i sektoren om behovet for at få fortalt tidens biblioteksfortælling er uomgængelig.

“Spørger jeg ‘manden på gaden’, hvad et bibliotek er, så siger han, at det er noget med bøger. Hvad værre er, det gør også nogle kommunalpolitikere trods loven tilbage fra år 2000. Vores kernebrugere kender os, og selv om vi har rigtig mange af dem, ved end ikke alle af dem, hvor meget det moderne folkebibliotek kan og er. Dét skal vi har gjort noget ved.”

Derfor har Danmarks Biblioteksforening taget initiativ til en ny kampagne for bibliotekerne. På landsplan. Den løber af stablen i uge 41, men forberedelserne er allerede så småt gået i gang.

Foto: Steen B.Andersen og Merete Due Paarup, Image Consult, liner op til efterårets demokratikampagne, der laves sammen med landets biblioteker m.fl.

Over halvdelen af landets biblioteker, repræsenteret ved en af deres kreative medarbejdere, har deltaget i den indledende idé-workshop. Nu skal de mange inputs så vurderes, og de bedste realiseres på en sådan måde, at de kan anvendes i 3 led i uge 41 nationalt, kommunalt og i det enkelte bibliotek. I denne første nationale fælleskampagne er temaet selvfølgelig som optakt til kommunalvalget: Demokrati.

Fake News – også en sag for biblioteket
Danmarks Biblioteksforening lancerede dog allerede på topmødet i Korsør en anden aktuel dagsorden. Debatten om FAKE NEWS har accelereret siden november måned 2016 verden over under det amerikanske præsidentvalg, hvor det føg med mere eller mindre mærkværdige nyhedshistorier. Også herhjemme har debatten taget fart bl.a. om, hvordan man skelner skidt fra kanel på de mange formelle og uformelle nyhedsfora – trykte, i æteren og online.

Nu spiller Danmarks Biblioteksforening så bibliotekernes kildekritiske viden og ekspertise ind på banen. Inspireret af den internationale biblioteksorganisation IFLA lancerede DB på Topmødet oversigtsplakaten “Sådan spotter du FAKE NEWS”. Dét er dog kun første led i en række FAKE NEWS initiativer i biblioteksregi. Flere andre på vej.

 

DB Topmødet 2017 i Highlights

Alt udsolgt
400 kommunalpolitikere, biblioteks- og forvaltningsledere, biblioteksmedarbejdere og -eksperter samt centrale aktører deltog i årets topmøde på Comwell Korsør i Slagelse Kommune.

Networking, networking, networking
Det Bibliotekspolitiske Topmøde er stedet for udveksling af nyheder og for nye kontakter. Ifølge de hundredvis af evalueringer er topmødets mulighed for at netværke helt centralt for både kulturpolitiske og biblioteksfaglige deltagere.

Politisk set
Vi skal være der, hvor der debatteres litteratur, kultur og viden! Vi skal være til stede, skabe debatter og være synlige – ikke mindst uden for bibliotekernes mure.Brug bibliotekerne strategisk, lød opfordringen til de fremmødte kommunalpolitikere. Kultur- og bibliotekspolitikken skal ind i valgdebatten 2017. Men allervigtigst i planlægningen af opgaverne i de nye kommunalbestyrelser.

Det vil vi have mere af
Meget mere politisk debat, alt for lidt tid i år. Det lover formanden bliver tilfældet på Topmøde 2018. Her skal der også afholdes generalforsamling. Stor begejstring for indledende og afsluttende samfundsindslag som Bo Lidegaard og Morgens Lykketoft. Vigtigt, der er højt til loftet og perspektiv på temaerne, så vi får noget at tænke over. Og så: Meget gerne mere samlet plads til udstillingerne.

Det vil vi have mindre af
Trods ros til de medrivende rytmer fra bandet POPlic Service var ikke mange på dansegulvet. Skal vi ikke prøve noget nyt, lyder flere forslag. Hvad med Lounge musik og mange flere siddeområder, så vi kan hænge ud og tale sammen.

På gensyn i 2018 i Herning
Johs Poulsen, formand for Kultur- og fritidsudvalget i Herning Kommune, inviterede alle en tur til næste års Topmøde i Herning Kongrescenter og til besøg på kommunens mange kulturinstitutioner blandt andet på det fantastiske New York-inspirerede Herning Hovedbibliotek åbnet i gågaden i 2014. Sæt kryds i kalenderen den 12. og 13. april 2018!

DBC var hovedsponsor for Årsmøde 2017.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...