E-Books: Reading the future

Skrevet af

24. februar, 2015

EUROLIS, konsortiet af bibliotekarer i De Europæiske kulturinstitutter i London og CILIP, den engelske biblioteksforening, stod sammen med Det italienske kulturinstitut i London bag seminaret. Dagen rummede ikke alene indlæg om bibliotekernes e-bogsmuligheder i enkelte lande men også oplæg om e-bogens muligheder i relation til formidling og læsetræning.

En presset værtsnation
Bibliotekernes situation i England er generelt meget vanskelig. Siden 2008 har biblioteker sammen med den øvrige offentlige sektor skullet spare 25% og det samme er målet frem til 2018, altså en halvering af budgetterne på 10 år. Det har naturligvis haft store konsekvenser både i forhold til antallet af biblioteker som sådan og med hensyn til materialer og medarbejdere. Dette er uden tvivl en del af årsagen til, at kun ganske få biblioteker har haft overskud til at indgå i projekter om udlån af e-bøger. Der er kun meget få e-bøger til rådighed for bibliotekerne. Men brugen af dem, der er, stiger meget.

I øjeblikket gennemføres et forsøg i fire biblioteker. Her afprø-ves forskellige licensmodeller med hhv. 7 og 21 dages lånetid. Der indgår 1.000 titler fra større engelske forlag i forsøget. Indtil videre ser det ikke ud til at have nogen indflydelse på salget af e-bøger, hvilket naturligvis er forlagenes bekymring. Der skal evalueres efter både 6 og 12 måneder.

E-bøger, formidling og læsetræning
I Frankrig afvikles det eneste noget større projekt p.t. i Grenoble-området. Her har lånerne adgang til 1.000 titler fra større forlag, og udlånstiden varierer fra forlag til forlag. Det er håbet, at projektet hurtigt kan udvides med mange flere titler og flere deltagende biblioteker. Ikke mindst for også at stimulere læsning også i en digital tid og fordi stadig flere titler vil fødes digitalt

Også i Portugal går man ad projektvejen for at komme i gang. Her er der bl.a. blevet gennemført et projekt, hvor e-bøger har været brugt i forbindelse med engelskundervisningen i de ældste klasser. Eleverne var meget begejstrede for den nye undervisningsform, og både de og lærerne vurderer, at det havde betydet meget for deres læselyst og -evne.

The Right to e-Read
EBLIDA har siden Council 2012 i København via en task-force arbejdet særligt meget med e-bøger og bl.a. forberedt den internationale kampagne for retten til at formidle e-bøger i bibliotekerne på linje med de fysiske bøger. Klaus-Peter Böttger, formand for EBLIDA og biblioteksdirektør i Essen i Tyskland, fortalte på London-seminaret om The Right to e-read-kampagnen og foreningens arbejde med at sætte bibliotekernes muligheder eller mangel på samme på dagsordenen i europæisk regi.

Det er EBLIDAs holdning, at bibliotekernes muligheder for på den lange bane at stille ‘alle’ e-bøger til rådighed bedst sikres ved en ændring af copyright-lovgivningen, så e-bogen sidestilles med den trykte bog, og bibliotekerne får mulighed for at kø-be og udlåne e-bøger, som man har ret til på det trykte område.

Samlet set måtte jeg konstatere, at de muligheder, som aftaler med forlagene har givet bibliotekerne i Danmark, er meget unikke, og har for mig at se givet borgerne herhjemme et langt bedre e-bogstilbud end nogen andre steder i Europa. Selv med de udfordringer til forretnings- og løsningsmodeller, der har været på banen.

Siden London-seminaret er der dog også blevet indgået en ny aftale mellem forlagene og bibliotekerne i Holland, som blev præsenteret samtidig med den nye hollandske bibliotekslov. I tilbuddet er der adgang til mere end 10.000 titler, og prisen pr. lån er lav set i forhold til danske priser – i gennemsnit nemlig ca. 5,50 kroner.

En europæisk status på bibliotekernes e-bogstilbud er netop udgivet af en hollandsk og flamsk biblioteksforening:
A Review og Public Library E-Lending Models. Her er mange spændende modeller og inspiration at hente.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...