Frederiksværk Bibliotek: Troldeskov og Trædesten

Skrevet af

24. februar, 2015

Med omkring 25 år på bagen skulle der gøres noget ved biblioteket og dets 1.500m2 i Frederiksværk. Idéen blev bakket op af det gamle kulturudvalg i sidste byrådsperiode, og også det nuværende udvalg var enig med biblioteket i, at det skulle prioriteres, men desværre fulgte der ikke midler med til opgaven hverken i budgetlægning 2014 eller 2015. Spørgsmålet var så at finde ud af, hvordan det kunne gøres, når man nu ikke stod med en rig onkel i Amerika – og en intern arbejdsproces blev sat på skinner i 2014. Anden lørdag i januar i år kunne man så invitere borgerne inden for til fejring af et langt mere åbent og lysere bibliotek.

Forvandling af tilgroet bibliotek
Biblioteket, der også er hovedbibliotek i Halsnæs Kommune, ligger strategisk godt placeret mellem station og gennemfartsvej og det gamle bycentrum og har i hele sin ene længde mange meter udsigt til den kanal, udgravet 1717-19, der går mellem Arresø og Roskilde Fjord. Få biblioteker ligger mere charmerende.

”Kanalen var imidlertid blevet noget svær at for øje på fra biblioteket, fordi reolopstilling og møblering efterhånden – sådan som man oplever det mange steder – også her hos os lige så stille var gået hen og blevet meget dominerende. Det har vi nu lavet om på. Samtidig har vi fået skabt et mere overskueligt bibliotek og et sted, hvor man nemt kommer rundt til alle vore mange tilbud”, siger leder af kommunens biblioteker, Lene Jakobsen, en mild januardag, hvor vintersolen spejler sig i Roskilde Fjord, og jeg får en rundtur og introduktion til processen bag det ‘nye’ bibliotek.

Natur og Udvikling
“Vi har fuldstændig ændret bibliotekets udtryk væk fra dets oprindelige 1990’er-look med fokus på samlingerne til at have mere fokus på brugerne og deres aktiviteter i huset. Biblioteket føles mere tidssvarende i dag. Faktisk har vi med masser af knofedt og energi, en beskeden økonomi og kreativt genbrug nærmest skabt nyt bibliotek ved at gentænke fokus og placeringen af alle aktiviteter”, forklarer bibliotekschefen indledningsvis. Men det er ikke hele tricket bag forvandlingen.

Med afsæt i Halsnæs Kommunes vision ‘Natur og Udvikling’ og dennes delmål om mangfoldighed og variation, utraditionel, kreativ og kvalitetsbevidst udviklingstænkning baseret på den omgivende natur og dens store herlighedsværdi har biblioteket skabt sin egen indretningsvision ‘Træk naturen ind i rummet’. ”Det har vi valgt at gøre på flere måder. Først og fremmest ved at skabe udsyn til kanalen og dens gangsti og på den måde trække masser af dagslys ind. Noget vi gjorde ved at fjerne reoler og ved at sætte reolhøjden ned til fire hylder eller mindre. Samt ved at gentænke indretningen og f.eks. etablere åbne arbejds-, opholds- og udstillingsarealer op til panoramavinduerne. Og som noget ekstra og særligt – ved at etablere nye naturindslag på strategiske steder i udlånet.

Økonomien, i rede kroner ca. 350.000 før moms, har biblioteket klaret selv. Det er budgetmidler, opsparet og overført fra budget 2013 til 2014, og brugt til tre ting, nemlig til sparring med Modul Retail Solutions, som også arbejder med butiksindretning, ny-indkøb af siddemøbler fra Skipper Furniture i blå-grå naturfarver og en grøn service-ekspedition samt enkelte andre nye ’naturelementer’. Desuden er der købt nye billedbogskrybber og stole til udlånet allerede i 2013 som forberedelse til nyindretningen.

Kulturtrekant og gangkanaler
Brugerne har taget godt imod forandringen. Ikke mindst børn og unge, som har fået meget mere plads. Et særligt indretningsgreb er en samlende kulturtrekant etableret midt i hele den store bibliotekslænge. Den bidrager til at skabe overblik og bryder længen op i forskellige zoner og områder omkring trekantens indre: Læringsrummet med lektiecaféen kaldet Arresø pga. en gavlstor fotostat fra søens enestående landskab.

Omkring trekanten har man ved hjælp af store trædesten skabt en indre kanal, en gangsti, som leder én frem gennem de mange rum i biblioteksrummet. Ved indgangspartiet møder brugerne umiddelbart Nyheder og Avis- og tidsskriftzonen, og til venstre for denne findes faglitteraturen med plads til fordybelse op ad trekantens venstre ben. Tager man fra indgangen i stedet et kig til højre gennem hele bibliotekets ene langside og langs trekantens nederste gangkanal, ses følgende rum: Det selvbetjente lån og afleveringsareal, et mindre musikområde og så Service Punktet, hvor bibliotekarer og assistenter assisterer med hjælp til søgning og meget andet. Efterfulgt af skønlitteraturen og erindringer, der fører hen til rummet for de små børn med bl.a. Troldeskoven, her i form af en mega-stor fotostatvæg med krybehul. Følges trekantens højre ben her fra, kommer man til Hyggehulen – til børne- og ungeområderne. Og ved trekantens spids ender man midt i et nyt stort udstillingsareal med et lille café-tilbud.

“Trekanten-idéen kom fra Modul Retail Solutions, som i øvrigt også har skabt både de mobile professionelle udstillingselementer og vores nye grønne ekspedition. De øvrige naturtræk er vi selv ophavsmænd til: F.eks. kæmpeakvariet ved læringsrummet, Troldeskoven og Hyggehulen med dens sejldugstag, og Modul Retail Solutions har hjulpet os med at føre idéerne ud i livet”, fortæller Lene Jakobsen. “Dét, at vi vendte biblioteket om og trak skønlitteraturen væk fra vinduerne mod kanalen og lagde rummet for romaner mv. i bibliotekets mest befærdede langside, afbrudt af små læsenicher og åbne siddekroge, har des-uden helt ændret oplevelsen af rummet og er noget, brugerne har taget godt imod”.

Ro og fred og studiearbejdspladser, efterlyst af bibliotekets unge brugere, er det også blevet til ud mod kanalen og i faglitteraturen mv. – sammen med en del pc-arbejdspladser. Selv om stadig flere bruger egne bærbare eller ipads og stedets wi-fi, og derfor kan sidde overalt.

Udfordringer
Bibliotekerne i Halsnæs Kommune har generelt meget tilfredse brugere. Det viste Rambølls brugerundersøgelse Bedre Biblioteker 2013. F.eks. i forhold til materialer og service, herunder hjælp fra personale, som 94 % fandt synligt og opmærksomt. “Så langt så godt, siger Lene Jakobsen. “Udfordringen, vi står med, er imidlertid, viste undersøgelsen, at en meget stor del af brugerne ikke kender til bredden i bibliotekets tilbud. Det har vi så småt taget fat på med den bedre eksponering i selve biblioteksrummet. Men også på anden vis, bl.a. er vi sammen med nogle andre biblioteker og Biblioteksmedier i gang med at se på, hvordan vi kan arbejde endnu smartere med hensyn til indkøb o.l. Vi skal også se på vores formidling af e-materialer og på at nå endnu flere brugere. Endvidere skal vi se nærmere på vores samarbejde med skolerne, jf. folkeskolereformen”.

Formidabel indsats og ny inspiration
Annette Westh (A), Formand for Halsnæs Kommunes Udvalg for Sundhed og Kultur, kaldte i forbindelse med åbningsfestlighederne nyetableringen for “en formidabel indsats og biblioteket for mere indbydende end nogensinde”. 

”Skal man gøre det hele op, inklusive al vores ekstra indsats, flere heldige indkøb og etablering af et stort aktivitetslokale i kælderetagen, og gøre noget lignende et andet sted, vil jeg anslå, at man skal regne med en pulje på en lille million kroner”, svarer Lene Jakobsen på mit spørgsmål, om andre kan gøre det samme.

Går man med idéer om omkalfatring af egne publikumsafdelinger eller har deciderede renoveringsplaner, er man meget velkommen til at kontakte bibliotekschefen og til at kigge forbi .. og kigge ud på kanalen!

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...