Helping Libraries help Europeans

EU Graphics: Elections 2024.

Skrevet af

17. juni, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest op til Europa-Parlamentets valg 5. juni 2024 og til brug for alle nyvalgte kandidater.

Bibliotekets rolle i EU

Manifestet er bygget op omkring de vigtigste måder, hvorpå Europas biblioteker bidrager til samfundet og borgerne. Dokumentet opstiller konkrete tiltag, som fremtidige medlemmer af Europa-Parlamentet såvel som de øvrige EU-institutioner – kan tage inden for egne kompetenceområder – for at styrke og realisere bibliotekernes potentiale.

Alle kandidater og partier opfordres til at forpligte sig til at leve op til disse anbefalinger.

Helping Libraries help Europeans:

•     Som garanter for lige adgang til kultur og uddannelse

•     Som vitale støtter for levende demokratier

•     Som kraftcenter for inklusiv innovation

•     Som vogtere af Europas minde

•     Som drivkraft for global udvikling

Mere bæredygtigt Europa med biblioteker

Bag manifestet står førende europæiske biblioteksforeninger og -organisationer. Manifestet skal bidrage til at sikre nyvalgte politikeres kendskab til bibliotekerne, så bibliotekerne kan realisere deres potentiale i forhold til til at opbygge et stærkere, mere retfærdigt og mere bæredygtigt Europa.

■ Manifestet er vedtaget af EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), LIBER (Association of European Research Libraries), PL2030 (Public Libraries 2030) og NAPLE (National Authorities on Public Biblioteker i Europa Forum).

Se manifestet og hent brugerguiden på Manifesto: Libraries for a sustainable future – A user guide (eblida.org).

Læs også det store interview med EBLIDA’s nye danske direktør Mikkel Christoffersen i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2024.

Oodi Helsinki – Nordic Libraries Together 2024

Mød nordiske kolleger og hent ny inspiration til det lokale arbejde med læsefærdigheder og ’reading promotion’. Har du og dine kolleger endnu ikke besøgt Oodi, ...

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

EBLIDA – Endnu en dansker indtager direktørstolen

Det var med stor fornøjelse, at EBLIDA kunne annoncere Mikkel Christoffersen som ny direktør for EBLIDA fra den 1. februar 2024. Iblandt et stærkt ansøgerfelt var der dog ...

Biblioteket: A Social Platform

Genopfind det fysiske biblioteksrum. Som et sted – reelt for alle – og inddrag samlingen på nye engagerende og formidlende måder. NINja, det nordiske biblioteksnetværk, ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Holland og superbibliotekerne

Landets folkebiblioteker arbejder for og bidrager til et mere ‘rummeligt samfund, hvor alle har mulighed for og føler sig velkomne til at deltage’. Regeringen og ...

Nu vender IFLA skuden – interview med Kirsten Boelt

Offentliggørelse af Dubai som værtsby for WLIC 2024 sendte den internationale biblioteksorganisation ud i høj søgang i sommer forud for årets verdenskongres i Rotterdam sidst ...

IFLA WLIC 2023 set med politiske briller

Hvordan opleves IFLA, verdens største biblioteks- og informationskongres, af danske politikere. Søren Windell (C), rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune: Hvad ...