IFLA 2018: Fra vision til handling

Skrevet af

13. oktober, 2018

Hvordan fortælles den gode historie om biblioteket? IFLA arbejder i forlængelse af en række strategiske udsagn med et omfattende idékatalog introduceret på den årlige verdenskonference i Malaysia. Hvad synes du og dine kolleger skal med?
Biblioteksfolk kan uden store anstrengelser finde på temaer, som berører de forandringer lokalsamfundene og borgerne befinder sig i lige nu, og bibliotekernes oplagte muligheder for at støtte borgernes behov.
Vejen til realisering af IFLAs globale vision er lang, og der er behov for alle hjerner og hænder på vejen. Danmarks Biblioteksforening og Knud Schulz opfordrer derfor alle til at bidrage til projektet. Det kan ske på alle planer f.eks. lokalt i bibliotekerne – men på sigt kan man måske overveje involvering af borgerne. I første omgang inden 31. oktober. Gå ind nu på https://ideas.ifla.org/idea-form/?page=1 og tilføj dine/jeres idéer og forslag!

Om optakten
Processen har et dobbelt sigte ved at være den mest omfattende og involverende nogensinde i bibliotekssammenhæng. Mere end 30.000 kolleger verden over har bidraget indtil nu for samtidig er ambitionen, at der formuleres en vision, der er så vidtfavnende, at den kan bidrage med sigtepunkter for både enkelte biblioteker og lokalsamfund såvel som for nationale indsatser og for det globale arbejde. Herunder også bibliotekernes bidrag til gennemførelse af FN’s mål for bæredygtig udvikling. Siden den allerførste kick-off workshop i foråret 2017 er der arbejdet med sagen både på sidste års kongres i august i Polen og ind imellem på diverse regionale workshops og møder.

Vision med 10 strategiske udsagn
Vi står nu med en vision og 10 strategiske udsagn. De tre første lyder:

1.  We must be champions of intellectual freedom
Equal and free access to information and knowledge depends on freedom of expression. Libraries’ role in ensuring this needs to be better understood.

2.  We must update our traditional roles in the digital age
To support learning, literacy and reading meaningfully in a digital age, libraries must adapt continuously. Services, collections and practices must develop to meet changing user expectations.

3.  We need to understand community needs better and design services for impact
Expanding library outreach will help link with local partners, engage new and underserved sections of our communities, and have a measurable impact on peoples’ lives.

Se alle 10 på https://ideas.ifla.org/global-vision-opportunities.

De ti udsagn blev sammen med en række tilhørende udfordringer offentliggjort i april i år. Siden er der arbejdet på workshops på alle kontinenter i en lang række nationale sammenhænge. Som omtalt i Danmarks Biblioteker udviklede danske kolleger idéer på et åbent møde den 23. maj i år i Aarhus. Idébanken er åben for bidrag både fra enkeltpersoner og grupper.

Visionen med strategien og de tilhørende udfordringer er et oplagt diskussionstema i en hver forsamling, hvor biblioteksinte-resserede er samlede. Biblioteksfolk kan uden store anstrengelser finde på temaer, som berører de forandringer lokalsamfundene og borgerne befinder sig i lige nu, og bibliotekernes oplagte muligheder for at støtte borgernes behov.

DERFOR: Hvad synes du og dine kolleger?
Vejen til realisering af IFLAs globale vision er lang, og der er behov for alle hjerner og hænder på vejen. Danmarks Biblioteksforening og Knud Schulz opfordrer derfor alle til at bidrage til projektet. Det kan ske på alle planer f.eks. lokalt i bibliotekerne – men på sigt kan man måske overveje involvering af borgerne. I første omgang inden 31. oktober:

Gå ind nu på https://ideas.ifla.org/idea-form/?page=1 og tilføj dine/jeres idéer og forslag!

Vejen til ny fælles strategi
Processen videre frem involverer alle arbejds- og interessegrupper i IFLA, som skal revurdere egne aktiviteter i forhold til, hvordan grupperne hver især kan bidrage til at udfylde strategien. Det er organisationens centrale omdrejningspunkter, der er i spil. Bl.a. diskussioner af hvordan en international organisation som IFLA skal forandres på de indre linjer for at blive hurtigere til at reagere, når nye behov i omverdenen er sat på dagsordenen.

På samme måde er programlægningen af de årlige verdenskongresser sat til diskussion. En af idéerne her, som flere danske deltagere har sendt ind i debatten, er tanken om at give den årlige kongres et spor, som indeholder muligheder for oplæg og diskussioner med politikere og ‘advocacy arbejde’ i fokus.

Fra knopskydning til taktiske mål
Det er ikke nødvendigvis enkelt at forandre en organisation, der er vokset frem gennem 90 års skiftende fagligt fokus, hvor biblioteksfolk med stort engagement har knopskudt organisationen med vigtige aktuelle fagfelter. IFLA blev grundlagt i 1927 i Skot-land og Danmark var med fra start.

I løbet af vinteren og foråret bliver Governing Board ansvarlig for at udvikle et oplæg til strategi og handlinger vedrørende IFLAs egne aktiviteter i en 5 års plan 2019-24. Det oplæg skal samtidig rumme input fra IFLAs arbejds- og interessegrupper. Der bliver sikkert nogle kameler, der skal sluges, og hæl og tå, der skal hugges undervejs. Det bliver vigtigt at holde balancen, så alle de mange stærkt engagerede biblioteksfolk stadig kan se sig selv i IFLAs aktiviteter samtidig med, at IFLA skal gøres mere adaptiv, strategisk og operationel og blive en stærkere aktør globalt og inspirator lokalt. Oplægget til strategi og 5-årsplan fremlægges på kongressen i Athen den 24. til 30. august 2019.

Den nuværende præsident Glòria Pérez-Salmerón’s motto er i øvrigt meget rammende for hele processen og lyder – frit oversat: “Biblioteker som drivkræfter for forandring”.

KNUD SCHULZ
Medlem af IFLA Governing Board

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...