Nemt-på-nettet i Horsens – massiv undervisningsindsats og digitale ambassadører

Skrevet af

17. november, 2011

Massiv indsats med undervisning af borgere og ansatte – og vi fortsætter

Horsens Kommune har satset massivt på undervisning af borgere og ansatte: godt 3.000 borgere og knapt 300 ansatte i Horsens Kommune har været på kurser, besøgt info-stande og fået vejledning – med biblioteket som den helt centrale koordinator og initiativtager.

Efter fem måneders indsats i 2010 var gevinsten tydelig: mens 15 % af danskerne på landsplan havde tilmeldt sig Digital Postkasse, lå tallet for borgerne i Horsens kommune på hele 20 %, opgjort i marts 2011. Det er vi godt tilfredse med, for det er her en stor del af besparelsen ved digitaliseret betjening ligger.

Projektet har også givet gevinster på den ‘bløde’ side: mange tilfredse borgere og ansatte i kommunen. Desuden har indsatsen givet en god kontakt mellem biblioteket og de lokale samarbejdsparter: frivillige undervisere fra ældre-datastuerne, beboerforeninger og fagforeninger, undervisere på handelsskolen. Og sidst men ikke mindst med andre områder og afdelinger i Horsens Kommune.

Behovet for undervisning blev hurtigt tydeligt. Op til eDag 3 den 1. november 2010 havde vi tænkt, at der nok ville være interesse fra 50-70 kommunalt ansatte, men der meldte sig hurtigt 300. Her havde det nok også haft betydning, at Horsens Kommune pr. 1. januar 2011 gik over til digital lønseddel, og at et nyt Børneintra stod for døren.

Borgerne har kunnet vælge mellem forskellige kurser: “borgerkurser” og “vejleder-kurser” (inkl. tips til it-pædagogik) på bibliotekerne og hos samarbejdspartnerne, hvor bibliotekets undervisere har stået for undervisningen. I supermarkeder, forretningscentre og i Bilka, har borgerne dertil kunnet benytte muligheden for korte “kom forbi”-kurser hos ansatte fra bibliotekerne og Borgerservice, og de har endelig også fået vejledning hos Borgerservice.

En idé om ‘digitale ambassadører’ har været meget central i samarbejdet. Vi ønskede som ansvarlige, at mange kommunalt ansatte blev klædt så godt på, at de blev kompetente nok til – og trygge ved – at skulle orientere borgerne om mulighederne i de offentlige selvbetjeningsløsninger. På borger.dk og på kommunens egen hjemmeside. Et andet formål var at få borgere, bl.a. de frivillige undervisere på ældre-datastuerne, klædt godt på, så de kunne lære fra sig i egen forening, på egen arbejdsplads eller lignende – og var et målrettet forsøg på at inddrage og trække på den stærke Horsens-tradition for frivilligt arbejde.

Vi har måttet konstatere, at “vejleder”-kurserne var attraktive i flere ældre-datastuer, men ellers var interessen begrænset. Måske var vi nået længere ud, hvis projektperioden var fortsat efter maj 2011. For flere virksomheder udtrykte siden ønske om kurser i efteråret, hvor de ville gå over til digital lønseddel. Og vi har efter projektafslutning rent faktisk været i kontakt med sekretærer også på de offentlige arbejdspladser, som har måttet bruge en del ekstra resurser på at hjælpe kolleger med at nå frem til deres lønseddel i den digitale postkasse.

Projektet har tydeliggjort, at en del af befolkningen har svært ved den digitale selvbetjening. Blandt årsagerne har vi mødt både få og begrænsede it-færdigheder, men vi har også spottet svage læsekompetencer. Når dette sammenholdes med det forhold, at brugervenligheden på de offentlige hjemmesider ikke altid er i top (sagt på jysk), så mener vi, at der er baggrund for at sætte ind med undervisning og vejledning, hvis den offentlige digitaliseringsstrategi skal lykkes.

I Horsens Kommune fortsætter vi det gode samarbejde. I det kommende år skal 1.400 kommunalt ansatte på “rotationskurser” – et stort kompetenceløft til mange ansatte – og mens disse er på kursus, går ledige ind som vikarer. Som et fast element underviser bibliotekarerne igen i NemID, borger.dk og udvalgte kommunale selvbetjeningsløsninger – to timer inkl. øvelser af forskellige sværhedsgrader.

Vores beregninger viser, at “hvis bare 10 % af dem, der ringer til Horsens Kommune i stedet selv kunne finde svar på deres spørgsmål på nettet, så ville vi spare 2,5 million kroner pr. år”.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...