Nemt-på-nettet i Horsens – massiv undervisningsindsats og digitale ambassadører

Skrevet af

Vibeke Mygind

17 november, 2011

Massiv indsats med undervisning af borgere og ansatte – og vi fortsætter

Horsens Kommune har satset massivt på undervisning af borgere og ansatte: godt 3.000 borgere og knapt 300 ansatte i Horsens Kommune har været på kurser, besøgt info-stande og fået vejledning – med biblioteket som den helt centrale koordinator og initiativtager.

Efter fem måneders indsats i 2010 var gevinsten tydelig: mens 15 % af danskerne på landsplan havde tilmeldt sig Digital Postkasse, lå tallet for borgerne i Horsens kommune på hele 20 %, opgjort i marts 2011. Det er vi godt tilfredse med, for det er her en stor del af besparelsen ved digitaliseret betjening ligger.

Projektet har også givet gevinster på den ‘bløde’ side: mange tilfredse borgere og ansatte i kommunen. Desuden har indsatsen givet en god kontakt mellem biblioteket og de lokale samarbejdsparter: frivillige undervisere fra ældre-datastuerne, beboerforeninger og fagforeninger, undervisere på handelsskolen. Og sidst men ikke mindst med andre områder og afdelinger i Horsens Kommune.

Behovet for undervisning blev hurtigt tydeligt. Op til eDag 3 den 1. november 2010 havde vi tænkt, at der nok ville være interesse fra 50-70 kommunalt ansatte, men der meldte sig hurtigt 300. Her havde det nok også haft betydning, at Horsens Kommune pr. 1. januar 2011 gik over til digital lønseddel, og at et nyt Børneintra stod for døren.

Borgerne har kunnet vælge mellem forskellige kurser: “borgerkurser” og “vejleder-kurser” (inkl. tips til it-pædagogik) på bibliotekerne og hos samarbejdspartnerne, hvor bibliotekets undervisere har stået for undervisningen. I supermarkeder, forretningscentre og i Bilka, har borgerne dertil kunnet benytte muligheden for korte “kom forbi”-kurser hos ansatte fra bibliotekerne og Borgerservice, og de har endelig også fået vejledning hos Borgerservice.

En idé om ‘digitale ambassadører’ har været meget central i samarbejdet. Vi ønskede som ansvarlige, at mange kommunalt ansatte blev klædt så godt på, at de blev kompetente nok til – og trygge ved – at skulle orientere borgerne om mulighederne i de offentlige selvbetjeningsløsninger. På borger.dk og på kommunens egen hjemmeside. Et andet formål var at få borgere, bl.a. de frivillige undervisere på ældre-datastuerne, klædt godt på, så de kunne lære fra sig i egen forening, på egen arbejdsplads eller lignende – og var et målrettet forsøg på at inddrage og trække på den stærke Horsens-tradition for frivilligt arbejde.

Vi har måttet konstatere, at “vejleder”-kurserne var attraktive i flere ældre-datastuer, men ellers var interessen begrænset. Måske var vi nået længere ud, hvis projektperioden var fortsat efter maj 2011. For flere virksomheder udtrykte siden ønske om kurser i efteråret, hvor de ville gå over til digital lønseddel. Og vi har efter projektafslutning rent faktisk været i kontakt med sekretærer også på de offentlige arbejdspladser, som har måttet bruge en del ekstra resurser på at hjælpe kolleger med at nå frem til deres lønseddel i den digitale postkasse.

Projektet har tydeliggjort, at en del af befolkningen har svært ved den digitale selvbetjening. Blandt årsagerne har vi mødt både få og begrænsede it-færdigheder, men vi har også spottet svage læsekompetencer. Når dette sammenholdes med det forhold, at brugervenligheden på de offentlige hjemmesider ikke altid er i top (sagt på jysk), så mener vi, at der er baggrund for at sætte ind med undervisning og vejledning, hvis den offentlige digitaliseringsstrategi skal lykkes.

I Horsens Kommune fortsætter vi det gode samarbejde. I det kommende år skal 1.400 kommunalt ansatte på “rotationskurser” – et stort kompetenceløft til mange ansatte – og mens disse er på kursus, går ledige ind som vikarer. Som et fast element underviser bibliotekarerne igen i NemID, borger.dk og udvalgte kommunale selvbetjeningsløsninger – to timer inkl. øvelser af forskellige sværhedsgrader.

Vores beregninger viser, at “hvis bare 10 % af dem, der ringer til Horsens Kommune i stedet selv kunne finde svar på deres spørgsmål på nettet, så ville vi spare 2,5 million kroner pr. år”.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...