Sats på partnerskaber

Skrevet af

22. december, 2011

Bibliotekerne har i årtier løst opgaver i fællesskab og nyudviklet på kryds og tværs. Når der i dag er fokus på partnerskaber, så taler man om et udvidet begreb, der oftest handler om at arbejde i fællesskab med andre partnere end biblioteker. Det kan være udfordrende og kræver nye overvejelser i bibliotekerne.

På heldagskonferencen “De Nye Partnerskaber – hvor går grænsen” i november på Roskilde Bibliotek var godt 80 biblioteksledere, udviklingsledere, bibliotekskonsulenter fra hele landet da også mødt op for at høre eksperter og debattere. Dels hvor langt bibliotekerne er nået med partnerskaber og – ikke mindst – hvor det peger hen i fremtiden.

Fokus på værdier og den vigtige fortælling
Konferencen bød på vidt forskellige indlæg og en paneldebat. En gennemgående holdning gennem hele programmet var dog, at hvis bibliotekerne formår at holde skarpt fokus på sine kerneværdier – så ligger der et stort og mangefacetteret potentiale i at indgå partnerskaber.

Indledningsvis blev konferencens deltagere mindet om, at bibliotekerne er nødt til at gøre sig attraktive for at komme i betragtning til de store partnerskaber. Henrik Jochumsen, lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), drog en parallel til USA, hvor bibliotekerne er helt afhængige af kommercielle partnere. Han prikkede til de danske bibliotekers tendens til at fremstille sig selv i et negativt lys og pointerede, at det ikke er attraktivt for en privat virksomhed at associere sig med ”beklagelser”. Bibliotekerne skal i stedet lære at prale af sine gode historier – ellers risikerer de med negative fortællinger om sig selv at spænde ben for egne muligheder.

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, pointerede, hvor vigtigt, det er at være helt skarp på formålet med at indgå partnerskaber. Man er nødt til at gå ind i en ærlig dialog om alle parters interesser i at deltage i et partnerskab. Og særligt vigtigt er det, at bibliotekerne ikke bare indgår i udvidede service opgaver uden at få noget igen.

Konferencen bød også på indlæg fra Signe Brink Pedersen, der som kurator på Roskilde Festivalen har mange praktiske erfaringer med at indgå partnerskaber. Roskilde Festivalen arbejder værdibaseret og forholder sig kritisk til, hvilke sammenhænge, de indgår i. Man skal kunne stå inde for de værdier, som en partner bringer med sig ind i partnerskabet – ellers giver det en negativ spejling af én selv.

Simon Vagn Jensen, leder af Odsherred Teater, rundede indlæggene af med at inddrage erfaringer fra projektet Unge i projektet Landet – Should I stay or Should I go? Han fortalte om fordelene ved at bruge partnerskaber til at skabe bedre forankring i lokalsamfundet. Lokale kulturinstitutioner er dybt afhængige af hinanden i de små lokalsamfund. Derfor skal der arbejdes hårdt på at inddrage brugerne og drive “udadvendt kulturformidling”.

De svære dilemmaer
Med den efterfølgende paneldebat blev der i bedste ‘Mads og Monopolet’ stil åbnet op for en diskussion af de dilemmaer, der også følger med udviklingen. Kan bibliotekerne gå i partnerskab med f.eks. banker, der er styret af rene, kommercielle interesser? Hvor langt kan bibliotekerne gå i samarbejdet med forlag – uden at give køb på biblioteket som et neutralt rum? Hvordan håndterer man de frivillige kræfter, der tilbyder stort engagement,

I debatpanelet sad: Henrik Jochumsen (IVA), Mette Høxbro, leder af Kulturanstalten på Vesterbro, Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet, Finn Nevel, Dansk Oplysnings Forbund, Mogens Vestergaard, Bibliotekschefforeningen og Knud Schultz, Hovedbiblioteket – Århus Kommunes Biblioteker. Holdningerne var delte og afspejlede, at bibliotekerne allerede er ved at krydse nogle af de grænser, der deler vandene i biblioteksverdenen.

Hva’ nu?
På Styrelsen for Biblioteker og Mediers nyligt afholdte ledermøde diskuteredes bl.a. innovation og her mødte kulturminister Uffe Elbæk for første gang landets biblioteksledere. Et af hans hovedbudskaber var, hvor vigtigt det er, at bibliotekerne skruer op for partnerskaber. Direkte adspurgt om, hvad ministeren kan gøre for bibliotekerne – nu hvor han ikke kan komme med penge – svarede Uffe Elbæk, at han “kan skabe opmærksomhed og interesse for bibliotekerne som partnere, både tværministerielt, politisk og i andre offentlige sammenhænge.” Partnerskaber handler fra politisk side ikke kun om udviklingspotentiale, men også om at overleve økonomisk i en krisetid.

Konferencen efterlod ingen tvivl: mange flere partnerskaber er på vej. Lokale, mentale og nationale grænser vil blive krydset. Til gengæld vil bibliotekerne kunne opnå hele tre fordele ad den vej: Adgang til nye målgrupper, styrket og beriget service med brugernes engagement og udvidelse af de økonomiske muligheder. Bibliotekerne har dog meget at lære, førend det fulde udbytte af partnerskaberne kan høstes. Vi skal være helt skarpe på vores værdigrundlag og formål med partnerskaberne. Og – ikke mindst – huske, at hvert partnerskab må måles på, om det i sidste ende betyder bedre service til vores brugere.

Danmarks Biblioteksforening, DB Region Sjælland, Odsherred Bibliotek, Roskilde Centralbibliotek og Ud-af-Boksen-projektet havde arrangeret konferencen. Det er et projekt om innovative partnerskaber, hvor Roskilde Bibliotekerne gennem snart to år har arbejdet sammen med Danmarks Biblioteksskole, Dacapo teatret, Roskilde universitet og Hovedbiblioteket i Aarhus om at udvikle metoder og værktøjer (www.udafboksen.nu).

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...