Sats på partnerskaber

Skrevet af

Helle Schønnemann, Pernille Carneiro Juel

22 december, 2011

Bibliotekerne har i årtier løst opgaver i fællesskab og nyudviklet på kryds og tværs. Når der i dag er fokus på partnerskaber, så taler man om et udvidet begreb, der oftest handler om at arbejde i fællesskab med andre partnere end biblioteker. Det kan være udfordrende og kræver nye overvejelser i bibliotekerne.

På heldagskonferencen “De Nye Partnerskaber – hvor går grænsen” i november på Roskilde Bibliotek var godt 80 biblioteksledere, udviklingsledere, bibliotekskonsulenter fra hele landet da også mødt op for at høre eksperter og debattere. Dels hvor langt bibliotekerne er nået med partnerskaber og – ikke mindst – hvor det peger hen i fremtiden.

Fokus på værdier og den vigtige fortælling
Konferencen bød på vidt forskellige indlæg og en paneldebat. En gennemgående holdning gennem hele programmet var dog, at hvis bibliotekerne formår at holde skarpt fokus på sine kerneværdier – så ligger der et stort og mangefacetteret potentiale i at indgå partnerskaber.

Indledningsvis blev konferencens deltagere mindet om, at bibliotekerne er nødt til at gøre sig attraktive for at komme i betragtning til de store partnerskaber. Henrik Jochumsen, lektor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), drog en parallel til USA, hvor bibliotekerne er helt afhængige af kommercielle partnere. Han prikkede til de danske bibliotekers tendens til at fremstille sig selv i et negativt lys og pointerede, at det ikke er attraktivt for en privat virksomhed at associere sig med ”beklagelser”. Bibliotekerne skal i stedet lære at prale af sine gode historier – ellers risikerer de med negative fortællinger om sig selv at spænde ben for egne muligheder.

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, pointerede, hvor vigtigt, det er at være helt skarp på formålet med at indgå partnerskaber. Man er nødt til at gå ind i en ærlig dialog om alle parters interesser i at deltage i et partnerskab. Og særligt vigtigt er det, at bibliotekerne ikke bare indgår i udvidede service opgaver uden at få noget igen.

Konferencen bød også på indlæg fra Signe Brink Pedersen, der som kurator på Roskilde Festivalen har mange praktiske erfaringer med at indgå partnerskaber. Roskilde Festivalen arbejder værdibaseret og forholder sig kritisk til, hvilke sammenhænge, de indgår i. Man skal kunne stå inde for de værdier, som en partner bringer med sig ind i partnerskabet – ellers giver det en negativ spejling af én selv.

Simon Vagn Jensen, leder af Odsherred Teater, rundede indlæggene af med at inddrage erfaringer fra projektet Unge i projektet Landet – Should I stay or Should I go? Han fortalte om fordelene ved at bruge partnerskaber til at skabe bedre forankring i lokalsamfundet. Lokale kulturinstitutioner er dybt afhængige af hinanden i de små lokalsamfund. Derfor skal der arbejdes hårdt på at inddrage brugerne og drive “udadvendt kulturformidling”.

De svære dilemmaer
Med den efterfølgende paneldebat blev der i bedste ‘Mads og Monopolet’ stil åbnet op for en diskussion af de dilemmaer, der også følger med udviklingen. Kan bibliotekerne gå i partnerskab med f.eks. banker, der er styret af rene, kommercielle interesser? Hvor langt kan bibliotekerne gå i samarbejdet med forlag – uden at give køb på biblioteket som et neutralt rum? Hvordan håndterer man de frivillige kræfter, der tilbyder stort engagement,

I debatpanelet sad: Henrik Jochumsen (IVA), Mette Høxbro, leder af Kulturanstalten på Vesterbro, Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet, Finn Nevel, Dansk Oplysnings Forbund, Mogens Vestergaard, Bibliotekschefforeningen og Knud Schultz, Hovedbiblioteket – Århus Kommunes Biblioteker. Holdningerne var delte og afspejlede, at bibliotekerne allerede er ved at krydse nogle af de grænser, der deler vandene i biblioteksverdenen.

Hva’ nu?
På Styrelsen for Biblioteker og Mediers nyligt afholdte ledermøde diskuteredes bl.a. innovation og her mødte kulturminister Uffe Elbæk for første gang landets biblioteksledere. Et af hans hovedbudskaber var, hvor vigtigt det er, at bibliotekerne skruer op for partnerskaber. Direkte adspurgt om, hvad ministeren kan gøre for bibliotekerne – nu hvor han ikke kan komme med penge – svarede Uffe Elbæk, at han “kan skabe opmærksomhed og interesse for bibliotekerne som partnere, både tværministerielt, politisk og i andre offentlige sammenhænge.” Partnerskaber handler fra politisk side ikke kun om udviklingspotentiale, men også om at overleve økonomisk i en krisetid.

Konferencen efterlod ingen tvivl: mange flere partnerskaber er på vej. Lokale, mentale og nationale grænser vil blive krydset. Til gengæld vil bibliotekerne kunne opnå hele tre fordele ad den vej: Adgang til nye målgrupper, styrket og beriget service med brugernes engagement og udvidelse af de økonomiske muligheder. Bibliotekerne har dog meget at lære, førend det fulde udbytte af partnerskaberne kan høstes. Vi skal være helt skarpe på vores værdigrundlag og formål med partnerskaberne. Og – ikke mindst – huske, at hvert partnerskab må måles på, om det i sidste ende betyder bedre service til vores brugere.

Danmarks Biblioteksforening, DB Region Sjælland, Odsherred Bibliotek, Roskilde Centralbibliotek og Ud-af-Boksen-projektet havde arrangeret konferencen. Det er et projekt om innovative partnerskaber, hvor Roskilde Bibliotekerne gennem snart to år har arbejdet sammen med Danmarks Biblioteksskole, Dacapo teatret, Roskilde universitet og Hovedbiblioteket i Aarhus om at udvikle metoder og værktøjer (www.udafboksen.nu).

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...