Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Anette Mortensen (V), 1. viceborgmester og udvalgsformand, Stevns Kommune. Foto: Stevns Kommune.

Skrevet af

17. juni, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en skillevej og har gjort det i noget tid, for brugerne efterspørger ikke i samme grad vores produkt længere. De vil gerne låne bøger digitalt, men det fysiske bibliotek er truet, og det giver os et valg.

Vi kan gøre mere af det samme med fare for, at der i fremtiden kan blive endog meget langt mellem bibliotekerne. Eller vi kan gøre noget radikalt andet og udvikle bibliotekerne efter tidens og ikke mindst brugernes behov.

I Stevns valgte vi det sidste, og startede for nogle år siden en modernisering, så vores biblioteker i dag har meget mere på hylderne end bare bøger. Nyeste indsats i den omstilling slog vi dørene op til for ganske nylig, da vi omdannede vores bibliotek i Hårlev til et nyt fyrtårn for leg og læring med inspiration fra LÆS i København. Et børnekulturhus, hvor vi også adresserer en kritisk samfundsudfordring: Den dalende læsekompetence blandt børn.

Statistikkerne taler deres tydelige sprog – danske børns læsefærdigheder er på retur, og på 4. årgang kan hver fjerde elev ikke fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk. Det er ikke kun en akademisk bekymring, men en helt reel trussel mod vores mulighed for at ruste kommende generationer til fremtiden.

Med børnekulturhuset har vi taget et betydningsfuldt skridt mod at vende den bekymrende tendens, og tager dermed vores medansvar for den almene og demokratiske dannelse. I en tid hvor næsten alt er digitalt har vi gjort huset analogt, og det giver børnene nye muligheder for – i bogstavelig forstand – at slukke, lege, lære og være på en måde, som børn er ved at aflære. Her må man gerne lege og have det sjovt. Man må ikke tegne på væggene, men det er helt ok at rode lidt og bruge både krop og sanser. Det er sådan et hus for børn skal være!

Finansieret i samarbejde med Nordea-fonden, tilbyder huset aktivitetszoner indrettet til forskellige aldersgrupper – fra de alleryngste, der kan sanse og lege i Lydengen, til de ældre børn, der møder litteraturen i Litteraturstrædet. Det er stedet, hvor vi kan give børn og deres familier et nyt og uforpligtende frirum, hvor de kan være nysgerrige på litteraturen sammen uden for den mere faste struktur, de møder i skolen. På den måde skal børnekulturhuset gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes måde. Heldigvis kan vi allerede nu se børnene gøre det, vi håbede på. De har indtaget huset og bruger de forskellige zoner helt intuitivt. Det er skønt at overvære, og vores bogudlån er da også steget med 50-60 % i de første uger efter indvielsen.

Udfordringen med det faldende engagement i læsning kræver handling. Vores børnekulturhus repræsenterer en ny æra for bibliotekerne, hvor vi ikke kun opbevarer bøger, men aktivt fremmer læselyst og kildekritisk tænkning. Vi anerkender, at læsning er fundamentet for al videre uddannelse og derfor skal læsning integreres i børnenes hverdag på en måde, der både engagerer og inspirerer.

Med det nye børnekulturhus håber vi ikke kun at genoplive læseglæden hos børnene, men også at inspirere andre til at gentænke og revitalisere deres biblioteker. Det er vi nødt til, hvis bibliotekerne fortsat skal være relevante og have en central plads i det danske samfund.

Lad os derfor tage udfordringen op sammen og vise, at biblioteket kan være mere end lange rækker med støvede boghylder. Biblioteket skal være et sted for inspirerende, kulturelle oplevelser, et sted som pirrer vores nysgerrighed og stimulerer vores sanser, et sted for almen dannelse og ikke mindst være et sted, som tager medansvar for væsentlige samfundsudfordringer.

Vi har i Stevns valgt at slå ned på børns læsevanskeligheder. Andre biblioteker kan tage andre retninger. Det er en udvikling, jeg glæder mig til at følge, og jeg er stolt af, at vi som en mindre landkommune har formået at løfte en opgave som denne til det niveau, vi har. Jeg håber, der er flere, der vil læse med.

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Sønderborg – Brobygger og bibliotekskommune

Omsider kom landets største biblioteksmøde for politikere og fagfolk til Sønderborg, hvor man ser store muligheder i udvikling med biblioteker og kultur. “Vi er både glade ...

Bibliotekerne er helt afgørende for os og vores kulturliv

– Først og fremmest tak for endnu et år med en stor indsats for læsning og lokale samtaler, debatter og dannelse, mødesteder og frirum, oplevelser og viden. ...

Bibliotekets nødvendighed

– Vi befinder os midt i en tid med mange kriser, men også en tid med nye muligheder og nye konturer for vidensformidling og kulturliv. Og måden vi indretter os på i både ...

Nyt digitalt lydunivers for børn og unge

Et nyt public service-lydunivers forventes i luften i slutningen af 2024 og Aller Media A/S skal stå for det, oplyser Radio- og tv-nævnet. I dag tilbringer selv små børn flere ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...