Sønderborg – Brobygger og bibliotekskommune

Skrevet af

17. juni, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Omsider kom landets største biblioteksmøde for politikere og fagfolk til Sønderborg, hvor man ser store muligheder i udvikling med biblioteker og kultur.

“Vi er både glade og stolte over, at Danmarks Biblioteksforening er kommet til Sønderborg. Covid-19 spændte i marts 2020 ben for første forsøg. Der har jo været varmet op til det i nogle år. Og til middag så slutter regnen og så kommer solen“, sagde kommunens socialdemokratiske borgmester siden 2013, Erik Lauritzen (A), med et smil i sin velkomst torsdag. “Jeg håber, at I får tid til at se lidt på byen trods det fantastiske program.”

“Vi kæmper hver dag for at skabe udvikling og bosætning i vores område, og her spiller kulturen en meget vigtig rolle”, fortalte borgmesteren. Kulturtilbud, kulturevents og udvikling af vores kultur har derfor en høj prioritet for politikerne i Sønderborg, der er meget optagede af at skabe ny udvikling afledt af placeringen i Sønderjylland. At de 74.000 borgere har syv biblioteker, er et bevidst valg. Vi ønsker et bibliotekstilbud i alle hjørner af kommunen.” Man har så sent som i 2022 indviet Expo, et lille nyt bibliotek i Augustenborg. Kommunen er både stor på 500 km2 og langstrakt, og skabt af syv mindre kommuner ved Kommune- og strukturreformen i 2007.

“En af de ting jeg er allermest stolt af“, påpegede Erik Lauritzen, “er kommunens nye store hovedbibliotek.” Multikulturhuset er placeret centralt på havnefronten over for Alsion, universitetet og stationen og lige ved siden af Alsik Hotel  – og blev indviet sidst i 2017.“Bibliotekerne er i dag rigtigt mange ting, og hos os er de også et meget vigtigt mødested for borgerne. Det er en bevidst prioritering at placere dem, hvor muligt, i tæt sammenspil med andre funktioner. For at skabe interaktion, samspil og sammenhæng lokalt. Nogen steder i forbindelse med Borgerservice, nogen steder i forbindelse med fritidslivet og i Sønderborg også i forbindelse med Kunstskolen.” Grænselandet giver, som Lauritzen ser det, nogle særlige forpligtelser til at styrke fællesskabet, hvorfor også Deutsche Bücherei, det tyske mindretals bibliotek, ligger sammen med Biblioteket Sønderborg, kommunens hovedbibliotek, som en naturlig del af Multikulturhuset. Man forsøger konstant at udvikle biblioteksområdet.

“Brobygger til Europa.” Borgmesteren fremhævede derefter kommunen som en del af grænselandet og fortalte, hvordan man lokalt ser store muligheder i at være så tæt på Europa og tilføjede. “Det med grænselandets betydning er jeg ikke helt sikker på, at de har opdaget derovre i København, så det må I gerne hjælpe med at fortælle når I kommer hjem”, opfordrede han.

Et tredje vigtigt fokus er klimadagsordenen. Borgmesteren fortalte, hvordan man gennem de sidste 17 år er gået foran på den front bl.a. gennem arbejdet med Project Zero og områdets store vision om at reducere C02-udledningen lokalt – og målet om et energineutralt energisystem i kommunen i 2029.

Også Sønderborgs fantastiske natur med ca. 250 km kyststrækning fik ord med på vejen. Den giver store glæder og oplevelser, men samtidig også, som Lauritzen nævnte, udfordringer som senest i efteråret ved de store storme.

“Velkommen til! Det er jo weekend lige efter topmødet, så bliv bare hængende”, opfordrede Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (A) med et stort smil. Og så var Bibliotekspolitisk Topmøde 2024 skudt i gang. Se reportagen i Danmarks Biblioteker nr. 3, 2024.

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

Bibliotekerne er helt afgørende for os og vores kulturliv

– Først og fremmest tak for endnu et år med en stor indsats for læsning og lokale samtaler, debatter og dannelse, mødesteder og frirum, oplevelser og viden. ...

Bibliotekets nødvendighed

– Vi befinder os midt i en tid med mange kriser, men også en tid med nye muligheder og nye konturer for vidensformidling og kulturliv. Og måden vi indretter os på i både ...

De næste 25 års historie og demokratikrisen

Der er brug for jer! Clement Kjersgaard, samfundsdebattør og tv-vært, var ikke karrig med tilliden til Det Bibliotekspolitiske Topmødes deltagere i Sønderborg. Hvad er ...

Trivselskrisen – Meyer & Mehlsen

Trivsel, myndiggørelse og livsmod er vejen til at mestre eget liv. Med digitale devices er der opstået et hårdt børneunivers. Hvad er de aktuelle udfordringer, og hvordan kan ...

Simon Skov Fougt: Hvorfor fanden læser de ikke?

Spørgsmålet blev rejst både i den politiske åbningstale påtopmødet af Paw Østergaard Jensen (A) og i en hilsen fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M). Siden blev krisen ...