Har du hørt Danmarks nye klimasang

Skrevet af

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

”Det regner med muligheder” er titlen på vindersangen kåret i Bibliotekernes Verdensmålsuge UGE17. Den er skrevet af Jonas Dueholm og Ida Wenøe. Sangen giver håb og lyst til at handle på klimaudfordringerne, som var betingelserne for at deltage i konkurrencen.

Vinderen blev afsløret på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023 den 27. april og sunget her for første gang af Katrine Muff, musiker, komponist, korleder m.m. Se og syng med sammen med Katrine Muff eller via https://uge17.dk/klimasang.

Del den gerne så mange flere bliver opmærksomme på både sagen og sangen.

                                                                                                  

1. Det regner
Med muligheder
Gem dig bag din paraply
Eller læn dig op mod stormen nu, med brystet mod det ny!
Vi kan leve hele livet
Uden helt at ville se
Hinanden

2. Det springer
Fra datakilder
Og fra lag af permafrost
Men vi mangler vist at løse noget i og mellem os?
Vi har masser af beviser
Vi skal bare samle os
Og handle

3. Det buldrer
I sindets skove
Når en vane brænder ned
Op fra asken stiger spirer af en ny nysgerrighed
Kan man slukke vækstmaskinen
Lukke hamsterhjulet ned?
Og plante?

4. Det bløder
Af lysnuancer
I årtiers solnedgang
Alt det røde råber til dig: Du kan elske morg’nen frem!
Vi kan eje hele verden
Men må følge drømmen om
En anden

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...