Tommy Ahlers – ny formand for CONCITO

Connie Hedegaard giver faklen videre til Tommy Ahlers. Foto: Ulrik Jantzen - CONCITO.

Skrevet af

17. juni, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Ny formand i spidsen for den grønne tænketank. CONCITO betyder “Jeg sætter i gang” på latin, og tydeligere kan målet for virksomheden i Danmarks mest kendte grønne tænketank næppe formuleres. Nu har CONCITO fået ny person på posten som formand. Tommy Ahlers, grøn investor og iværksætter, har overtaget opgaven efter tidligere EU-klimakommissær og klimaminister Connie Hedegaard, der som følge af CONCITO’s vedtægter stopper efter to perioder på samlet otte år.

– Jeg glæder mig enormt til at understøtte CONCITO’s vigtige arbejde. Behovet for uafhængig viden om den grønne omstilling har aldrig været større. Her løfter CONCITO en stor opgave til gavn for beslutningstagere, myndigheder og alle med interesse for fremtidens klimaneutrale og klimarobuste samfund – både i Danmark, EU og globalt, siger Tommy Ahlers efter Rådsmødet 29. april i CONCITO.

Tommy Ahlers, iværksætter og adjungeret professor ved DTU, var uddannelses- og forskningsminister i Venstreregeringen 2018-2019 og Venstres klimaordfører 2020-2021. Ahlers  stoppede i Folketinget i 2021 skuffet over realpolitikkens muligheder for at ændre på den grønne omstilling oven fra og sagde dengang bl.a. på Facebook: “Det har været meget, meget lærerigt, og jeg har stor respekt for alle jer, der hver dag kæmper for et bedre Danmark, og det I tror på… Men jeg har mødt mange af de iværksættere og virksomheder, der hver dag kæmper for at udvikle og udbrede grønne løsninger. De løsninger der gør, at vi har en reel chance for at løse klimakrisen. Og jeg kan ikke lade være med at føle, at de gør en større forskel, end jeg gør som klimaordfører. Derfor vil jeg nu tilbage til den verden. Turde drømme stort og sige, hvad jeg mener. Være med til at skabe løsningerne.” Det skal Ahlers så nu bl.a. gøre fra CONCITO-stolen.

CONCITO er ‘uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser – og finansieres hovedsageligt af fonde og offentlige puljer samt medlemsbidrag fra virksomheder, civilsamfundsorganisationer og individuelle medlemmer’.

CONCITO er en af DB2030 netværkets samarbejdspartnere, når det gælder bibliotekernes store indsats omkring FN Verdensmål og bæredygtighed som bl.a. i forbindelse med UGE17. DB2030 netværket er sat i verden for at styrke bibliotekernes oplysningsindsats og virksomhed med folkelig forankring af verdensmålene, klima og bæredygtighed.

DB2030 netværket er skabt på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, som også varetager sekretariatsfunktionen. Det består af biblioteker og organisationer, der har særligt fokus på at engagere flere danskere i den bæredygtige omstilling – gennem viden, formidling og handlefællesskaber – og ikke mindst nedbryde siloer og skabe nye partnerskaber (jf. verdensmål 17).

Læs mere, tjek både concito.dk og db2030.dk og blive klogere på Ahlers’ visioner i Tommy Ahlers – Sæt i værk, en anderledes biografi ifølge Politikens Forlag, skrevet af Rune Skyum-Nielsen. Udkommer slut oktober 2024.

UGE17: Fra prototype til kommunalt omdrejningspunkt

Rapport fra verdensmålskoordinator Thomas Sture Rasmussen: UGE17 2024 er nu overstået og vi kigger allerede frem mod 2025. For UGE17 er kommet for at blive. Fra den første ...

En del af løsningen: Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling er i dag vigtige politiske begreber – også i kulturpolitikken og i kulturinstitutionernes strategier. Ny viden om biblioteker som ...

Bibliotekerne kan danne rammen om de svære samtaler om klimaet

Landets biblioteker samler danskerne på tværs af alder, holdninger og sociale skel. Derfor er de et oplagt forum for debatten om, hvordan vi kommer i gang med den grønne ...

UGE17 Borgernes Verdensmålsuge

Frøbomber, Organiseret Vildskab, Grønne Drømme, Marinarkæologi, Klimapsykologi, Plantotek, Cirkulær Økonomi, Futures Literacy, Livsovergange, Bæredygtigt Bogkage Bageri, ...

Kan biblioteker være med til at opskalere deleøkonomien?

Barrierer og muligheder. Ny viden om biblioteker som knudepunkt for lokalsamfundets delingsløsninger. Danske og norske erfaringer er i fokus i UPSCALE, et aktuelt ...

Sammen om Verdensmål: Folkebiblioteket, trivsel og fællesskaber om bæredygtighed

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har bibliotekerne baseret sig på deleøkonomi, hvor vi er sammen om bøger og andre videns- og ...

Når fællesskaber viser vej til klimahandling

Folk bekymrer sig i stigende grad om klima. Bibliotekerne har meget at bidrage med fra oplysning og viden, fra plan til handling.  Igen i år var bibliotekerne med til ...

Bæredygtig udvikling, der rykker

Hvordan rykker den grønne dagsorden for alvor?Hvad er politikernes ansvar, og hvilken rolle kan biblioteket spille? Den folkelige forankring kommer ikke af sig selv. Det er på ...