Velkommen til DB Årsmøde 2013

Skrevet af

Pia Allerslev

26 juni, 2012

I kan godt glæde jer – vi ser i hvert fald frem til, at få gæster – når vi næste år byder velkommen til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde. Jeg glæder mig personligt til, at modtage rigtig mange glade medlemmer, politikere, fagfolk og andre interessenter fra biblioteksverdenen. Vi vil sammen med DB give jer et par tæt pakkede dage med inspiration, konkrete idéer og debat. Jeg er nemlig sikker på, at hvad enten man er kulturpolitiker, bibliotekschef eller sidder et sted i den biblioteks- og kulturpolitiske verden – så kan man finde noget at tage med sig hjem fra København.

I København synes vi egentlig, det går rigtig godt – vi både bygger og ombygger og åbner nye biblioteker, og vi får succesfulde tilbagemeldinger – både for udlån og fra lånere. Men jeg er også af den overbevisning, at vi har succes, fordi vi arbejder rigtig hårdt og målrettet på at få succes. Vi vil have bibliotekstilbud, der repræsenterer nye måder at arbejde på – også som gode strategiske samarbejdspartnere og nye måder at formidle bibliotekernes tilbud på – men det er vi nok ikke ene om i Danmark. Men vores investeringerne betaler sig og giver resultater. Besøgs- og aktivitetsniveauet er steget markant de steder, hvor vi renoverer, fornyer og udvikler.

I København kan man komme rundt til vores 20 forskellige biblioteker med den førerløse metro – den suser af sted – og det er helt uden vognstyrer eller chauffør. Nu har vi overført princippet til netop bibliotekerne. Så nu kan man også i København gå på det førerløse bibliotek i f.eks. morgentimerne.

I kan også se vores prisbelønnede bibliotek BIBLIOTEKET på Rentemestervej, eller I kan se vores nye kombi-skolebibliotek ude i Ørestad, der snart åbner; det første, fuldt integrerede folke- og skolebibliotek i Københavns Kommune. Eller måske skal I have en rundtur og se, hvor langt vi er kommet med nyindretningen af Københavns Hovedbibliotek. Et projekt vi så sent som i sidste uge fandt 19 mio. på budgettet til at gennemføre.

Udviklingen på det digitale område vil få afgørende betydning for biblioteksstrukturen og indretningen af fremtidens biblioteker – og det skal vi tage bestik af i planlægningen af den fremtidige biblioteksstruktur. Og det vil uden tvivl også udgøre en del af debatten i 2013.

På gensyn til næste år i København!

DB Årsmøde under udvikling
Fra 2013 vil det velkendte årsmødeforløb ændre sig lidt. På baggrund af tilbagemeldinger besluttede DBs Forretningsudvalg sidste år, at årsmødet fra 2013 forløber over 2 dage mod hidtil knap 3. Hvordan årsmødet 2013 præcist afvikles, vil DB og værterne i København drøfte i den kommende tid.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...