European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne – og for biblioteker generelt over for EU. Det drejer sig bl.a. om digitale rettigheder, livslang læring og bibliotekernes samfundsrolle.

Copyright
EBLIDA blev stiftet 1992 med henblik på copyright og copyright-lovgivnings indflydelse på bibliotekernes arbejde i relation til det såkaldte INFOSOC-direktiv som Europa Parlamentet og Rådet vedtog i 2001. Direktivet havde til formål at harmonisere visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet. EBLIDA’s lobbyarbejde gjorde, at direktivet blev blødt en del op i forhold til sit udgangspunkt, hvor det ikke var særligt biblioteksvenligt. De seneste år har EBLIDA ligeledes bl.a. været optaget af forarbejdet til EU’s nyeste direktiv Digital Services Act Regulation (2022). DSA er et sæt EU-regler som (sammen med Digital Market Act (DMA)) skal 1) skabe et mere sikkert digitalt rum, hvor de grundlæggende rettigheder for alle brugere af digitale tjenester er beskyttet og 2) etablere lige vilkår mht. at fremme innovation, vækst og konkurrenceevne, både i det europæiske indre marked og globalt – og er derfor også af interesse for biblioteker.

EBLIDA har officielt kontor i Haag. Til daglig arbejder direktør Mikkel Christoffersen mest i Bruxelles fra Bibliotheek en Informatiecentrum Muntpunt, hvor hvor han sidder sammen med netværksorganisationen PL2023. Foto: Muntpunt Ilse Liekens.

Fokus i øvrigt
EBLIDA arbejder desuden med bibliotekernes samfundsrolle og for ’at styrke bibliotekssektorens profil og fremhæve alt det store arbejde, biblioteker allerede udfører såvel som alt det store arbejde, de kunne udføre, hvis de bliver ordentligt anerkendt, værdsat og finansieret’, som EBLIDA-direktør Mikkel Christoffersen formulerer det. Aktuelt gælder det særligt i sammenhæng med med EU Work Plan for Culture 2023-2026, og en OMC-gruppe for Library priority Action der er nedsat omkring konkret udmøntning. Samt digitalisering og AI (Artificial Intelligence), plus FN’s verdensmål – UN SDG’s and sustainability mm. Sommeren 2024 afventes svar på en stor EU-ansøgning til Creative Europe Network, Kommissionens kulturstøtteprogram, som handler om capacity building på forskellig vis. EBLIDA har de senere år derudover bl.a. lobbyet med at synliggøre bibliotekerne i forhold til opdateret bibliotekslovgivning over for Det Europæiske Råd jf. dets CM/Rec (2023)3 rekommendationer.

Organisation
EBLIDA har medlemmer i 32 lande og dets overordnede organ er Council, som afholder årligt rådsmøde i relation til en åben konference (foto: Council members 2023 af Muhlen/EBLIDA Flickr), i 2024 i april i Portugal Charting the future of libraries.

Den daglige ledelse varetages af direktøren i samarbejde med Executive Committee. DB repræsenteres i EC fra 2021 af Andrew Cranfield, bibliotekschef i Helsingør, senest valgt for en anden runde i 2024. Ny EBLIDA-direktør fra 2024 er danske Mikkel Christoffersen, se interview i Danmarks Biblioteker nr. 3, 2024.


Om DBs internationale arbejde

FAIFE

IFLA

Nordisk samarbejde

Public Libraries 2030

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030