januar

Valgmøde i Region Midtjylland

Generalforsamlingen og valgmødet afholdes i Ikast

Kære byrådspolitikere i Region Midtjylland og personlige medlemmer af foreningen i regionen.

Vil du vælges til bestyrelsen i regionen eller til repræsentantskabet i den nationale forening, så mød op til  

G E N E R A L F O R S A M L I N G   2 0 1 8
Tirsdag den 23. januar kl. 17:30 – 21
Ikast Bibliotek
Grønnegade 25
7430 Ikast

 

P R O G R A M

Kl. 17.30      Velkomst og introduktion til arbejdet i Danmarks Biblioteksforening og Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland v. formand Steen B. Andersen

Kl. 17.50      Formand for Kultur- og fritidsudvalget, Ikast-Brande Kommune Helle Mathiasen ”Hvorfor og hvad vil vi med en Kultur- og Bibliotekspolitik i Ikast-Brande?”           

Kl. 18.20      Spisning

Kl. 19.15      Generalforsamling

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning          

3. Godkendelse af regnskab.

4. Godkendelse af budget

5. Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 15. januar 2018.                    

6. Valg – der skal i 2013 vælges ny bestyrelse:

a)                  Valg af formand – vælges blandt valggruppe A’s medlemmer

b)                  Valg af bestyrelse – 9 fra valggruppe A og 8 fra valggruppe B

c)                  Valg af suppleanter til bestyrelsen – 2 fra valggruppe A og 2 fra valggruppe B

d)                  Valg til DB’s repræsentantskab – 4 fra valggruppe A

e)                  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Kl. 20.30-21 Kulturelt indslag

Johanne Götze Lindegaard, som er opvokset i Ikast, hvor hun har gået i musikskolen, vil synge for os akkompagneret af Simon Lindegaard. Hun er lige nu aktuel i finalen i programmet DanskPop Talent på DK4. Johanne vil synge finale sangen ”Når du mangler mig mindst” samt yderligere to af sine egne sange.

Af hensyn til spisningen er der tilmelding til arrangementet.

Tilmelding til Britta Bitsch bbi@aarhus.dk senest den 18. januar

23. januar 2018
kl. 16:30 - 19:00