august

Webinar: Design til mental trivsel

Hvordan kan vi aktivt bruge indretningen på vores biblioteker til at skabe bedre trivsel blandt de besøgende? Den mentale trivsel er generelt under pres, og følelsen af angst og ensomhed fylder hos stadig flere og flere. Gode rum er afgørende for vores sundhed, trivsel og kreativitet, og det synes derfor vigtigere end nogensinde at skabe rum, som vi kan lide at færdes i, og som påvirker os positivt – også på biblioteket.

Der er mange ting at tage højde for, når man sætter fokus på de fysiske rammer og vores velbefindende. Rummenes indretning opleves nemlig både med vores sanser og afkodes med vores hjerner. Den gode indretning er derfor en indretning, der både stimulerer vores sanseapparat og giver vores hjerne variation. Når vi forholder os til, hvordan rum påvirker oplevelser og adfærd og tænker kroppen, hjernen og sanserne med ind i vores indretning, kan vi handle konstruktivt, planlægge bevidst og designe meningsfulde fysiske rammer, hvor vi kan trives og lide at færdes som mennesker.

Kom med, når LAIKA Rumdesign tager os med ind i en verden af indretning og design, hvor den mentale trivsel er i fokus. På webinaret præsenterer LAIKA deres arbejde med indretning og design, med særligt fokus på gode rum for hjernen, herunder fællesrum, fokusrum, legerum, frirum og bevægerum. Vi ser på, hvordan man via design og indretning kan skabe varierede miljøer, der giver plads til forskellige brugere og typer af ophold, og som samtidig har den mentale trivsel som omdrejningspunktet. For vi har alle sammen brug for variationer i rum for at trives og give vores hjerner de bedste betingelser for at arbejde, lære og være i.

Du kan læse mere om LAIKA’s udgivelser, herunder Design til mental trivsel, og bestille eksemplarer via deres hjemmeside: LAIKAs bøger — Laika Rumdesign (laika-rumdesign.dk)

Tilmelding
Du tilmelder dig via følgende link, og herefter vil begivenheden fremgå af din kalender. På dagen for webinaret trykker du ’deltag i begivenheden’ i kalenderen. Registrer dig her.


BIBLIOTEKSBRUG I DAG OG I MORGEN

Arrangementrække i forbindelse med segmenteringsundersøgelsen 2023
Tænketanken Fremtidens Biblioteker inviterer i forbindelse med den nye segmenteringsundersøgelse i løbet af 2023 og 2024 til en række temadage og workshops, hvor undersøgelsens resultater og fokuspunkter sættes under lup, bearbejdes og operationaliseres til at være anvendelige i en konkret, lokal kontekst. Undersøgelsen har tre centrale fokuspunkter, som løbende vil blive udfoldet: Udsatte brugergrupper, publikumsudvikling samt rum, funktion og fællesskab. Hold øje med kommende arrangementer, der vil blive annonceret via tænketankens kanaler.

27. august 2024
kl. 10:00 - 11:30

Lokation
Online
Køb billet
Deltagelse er gratis
Køb billet