På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, andre biblioteksinstitutioner og enkeltmedlemmer. IFLA har tre overordnede mål og arbejder for at fremme biblioteker og biblioteksbetjening af en høj kvalitet, øge forståelsen for hvor vigtige effektive og tidssvarende biblioteks- og informationsservices er for både samfundsudviklingen og for det enkelte menneske og repræsenterer desuden medlemmernes interesser i hele verden. Det sker gennem en vidtforgrenet indsats og en lang række aktivitetstyper, guidelines, rapporter og andre centrale dokumenter – find samtlige IFLA dokumenter.

I spidsen for IFLA står Vicki McDonald, State Librarian and CEO State Library of Queensland, Australien, præsident for 2023-2025. Organisationen blev stiftet i 1927. Foto: Matteo Cogliati/IFLA Flickr.

Ny Trend Report
IFLA forventer at udgive en helt ny Trend Report og har i 2024 taget fat på opgaven. Organisationen lancerede i Singapore i 2013 den første IFLA Trend Report om udviklingen af informationssamfundet. I den analyseres tendenser på verdensplan af prominente fag- og informationseksperter. Rapporten udgivet marts 2014 er inddelt i fem trends og formulerer udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til. Rapporten er blevet flittigt brugt verden over og er siden blevet opdateret ad flere gange. Den nye rapport skal bl.a. omfatte aktuelle tendenser som den hastige udbredelse af AI (Artificial Intelligence), der vil påvirke hele samfundet på afgørende vis – både de offentlige institutioner, de private virksomheder og alle borgere. Den vil være et vigtigt pejlemærke, når bibliotekerne de nærmeste år skal videreudvikles og vi skal drøfte såvel ny national som lokal kulturpolitik samt behovet for en eventuel opdatering af den danske Lov om biblioteksvirksomhed fra år 2000. Hent den danske version af første IFLA Trend Report.

Sektioner og divisioner
IFLA repræsenterer medlemmer i 150 lande og fra alle verdensdele. Medlemmerne arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige divisioner, inddelt i sektioner. Danmarks Biblioteksforening har bl.a. udgivet Biblioteksbetjening for ordblinde og Let læste tekster på dansk. IFLA har også kontorer og specielle programmer som FAIFE, Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression, som den danske biblioteksverden fra dets start i 1997 har gjort en stor indsats for at få oprettet.

IFLA Flash Mob Rotterdam Central Station 2023 – For læsning og børnelitteratur. Anne Green og Søren Dahl Mortensen. Foto: John Valk/IFLA Flickr.

WLIC – stor årlig kongres
Medlemmerne af IFLAs sektioner arbejder via mail, telefon og møder. Det største og vigtigste møde er foreningens årlige World Library and Information Congress. Her drøftes aktuelle udfordringer, nye faglige input ligesom sektionernes repræsentanter arbejder og præsenterer arbejde, lavet i årets løb, samt diskuterer det videre arbejde. Her foregår en utrolig stor erfaringsudveksling på globalt niveau ligesom bliver sat nye globale dagsordener.

Foto: Jos van Helvoort/IFLA Flickr. Fra seneste WLIC Rotterdam 2023. Næste kongres planlægges til 2025.

DB repræsentanter i IFLA 2023-2025:

Herudover er Danmark bl.a. repræsenteret i FAIFE’s sparringsgruppe ved Kent Skov Andreasen, Odense Bibliotekerne, og i Metropolitan Libraries Section af Marie Østergård, Aarhus Kommunes Biblioteker.

Om DBs internationale arbejde

EBLIDA

FAIFE

Nordisk samarbejde

Public Libraries 2030

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030