Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren.

Danmarks Biblioteksforening deltager målrettet i internationalt biblioteksarbejde og bakker op om bibliotekernes internationale engagement gennem sine medlemskaber af IFLA, den internationale biblioteksorganisation, og EBLIDA, den europæiske, og gennem samarbejde med de nordiske biblioteksforeninger samt andre relevante parter som f.eks. PL2030. Et engagement, der ikke er blevet mindre relevant i en digital tid. På politisk niveau arbejder Danmarks Biblioteksforening for at foreningens politikere har kendskab til udviklingen og deltager i samarbejdet med de internationale relationer.

Fokus er i alle sammenhænge: At sikre borgerne adgang til information, viden og kultur via bibliotekerne – også digitalt. Samt bibliotekernes rolle og opgaver i relation til demokratiudvikling, ytringsfrihed og fri adgang til information. Aktuelt desuden FN’s 2030 Verdensmål.

Danmarks Biblioteksforenings internationale arbejdsgruppe har til formål at holde DB’s repræsentanter i internationalt arbejde opdateret om foreningens politik og dermed sikre, at DB’s interesser i det internationale arbejde varetages bedst muligt. Samt at sikre at informationer fra DB’s repræsentanter indgår i DB’s politikudvikling herunder at DB’s Forretningsudvalg er orienteret om internationale aktiviteter, tendenser og udviklinger.

International Strategi for Danmarks Biblioteksforening
Vedtaget af FU 22.02.15

Læs mere om

EBLIDA

FAIFE

IFLA

Nordisk samarbejde

Public Libraries 2030

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030