Borgernes lyst til at opleve kultur og sport under Covid-19 er vokset

Skrevet af

7. juni, 2021

En ny måling fra Applaus viser, at mere end hver 4. dansker har fået mere lyst til at opleve kultur og professionel sport under COVID-19.
Savnet til professionelle kultur- og sportsoplevelser blandt borgerne har været stort, og Applaus’ netop offentliggjorte ”Kulturbarometer” viser, at hver 4. borger har fået mere lyst til at opleve kultur og sport.’

En stor andel af borgerne forventer at deltage i kulturoplevelser den kommende måned: Biograf (38 %), museum (32 %), bibliotek (31 %), koncerter (19 %) og scenekunst (16 %). Selv om lysten og savnet til at komme ud er stor, så viser målingen også, at 72% af borgerne ikke forventer at overvære sportsarrangementer i den kommende måned.’

”Det er overvældende at se hvordan danskere tydeligvis hungrer efter at bruge den professionelle kultur og Idræt på nuværende tidspunkt.
Specielt hæfter jeg mig ved, at Danmarks langt mest besøgte kulturinstitution, biblioteket, ligger så højt på listen over hvad folk har lyst til i den kommende måned. Dette endda selv om bibliotekerne under nedlukningen har haft take-away ordninger, hvor man kunne bestille og hente bøger, så den værste læsesult kunne blive stillet, ligesom der har været en voldsom vækst i det digitale udlån af e-bøger, lydbøger og film. Men det viser jo blot, at folk også længes efter at deltage i fællesskabet og i kulturelle aktiviteter.

Dog skal vi også være opmærksomme fra politisk side have fokus på de brugergrupper, som ikke bare automatisk er vendt tilbage, det er både alle de studerende som traditionelt er en af bibliotekernes største brugergrupper og en stor del af de socialt udsatte og hjemløse som ikke helt er vendt tilbage. Det kræver at kulturinstitutionerne er opmærksomme på det og man politisk understøtter det med særlige puljer og tiltag” siger Steen Bording Andersen (S), formand for Danmarks Biblioteksforening og kulturudvalgsformand i Aarhus
Kulturbarometeret er en ny måling foretaget af applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting, der har til formål at belyse borgernes kulturbehov, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19.

Kulturbarometeret er gennemført som en webbaseret survey i perioden 23. april til 26. april 2021. Der blev i alt indsamlet 1.130 besvarelser. Dataindsamlingen blev foretaget af Userneeds efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene: køn, alder og region. For at korrigere for mindre unøjagtigheder i den endelige stikprøve i forhold til den nationale repræsentativitet er dataene vægtet.

Læs hele rapporten.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, DIF, Dansk Live, Dansk Teater, DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Kulturhusene i Danmark og Organisationen Danske Museer.

Stor læseundersøgelse af samtlige skoleelever i kommune undervejs

Rudersdal lancerer en omfattende læseundersøgelse blandt samtlige skoleelever i kommunen, med fokus på at styrke læseglæden.

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...