Borgerservice

Skrevet af

6. oktober, 2010

Opdateret undersøgelse af samarbejdet mellem landets folkebiblioteker og borgerservice

Størstedelen af de danske kommuners borgerservicecentre og biblioteker arbejder nu sammen. En undersøgelse lavet af konsulentfirmaet Knudsen Syd viser, at samarbejde nu finder sted i hele 90 af landets 98 kommuner. Undersøgelsens resultater og konklusioner er samlet i rapporten ”Bibliotek og borger – du er altid velkommen”, publiceret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen i marts 2015, se pressemeddelelsen.

Hva' skal jeg med kommunen?
Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd har i 2 år arbejdet sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc. Parterne har inddraget lokale unge i processerne, og inspireret hinanden, lært og udviklet undervejs i projektforløbet, som Kulturstyrelsen har støttet. Læs om konferencen den 24. marts 2015 i Grindsted og hent rapporten fra forløbet.

Digitaliseringen er det største dannelses- projekt i nyere tid

Fra 2013 kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige deltagelse?. Se oplæg og video fra DBs store digitaliseringskonference den 24. april 2014 på Vartov i København, hvor Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager var en af oplægsholderne.

Hvor skal de der farer vild i den digitale jungle gå hen?

Sidste år var der ½ mio. mennesker der henvendte sig på bibliotekerne for at få hjælp til digital selvbetjening. Sidste år mærkede bibliotekerne klart presset, da virksomhederne skulle til at bruge digital post. En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser at der venter en stor opgave forude, for at få gjort alle klar til den nye digitale kommunikationsform.

Borgerne har brug for hjælp til digital kommunikation

Digitaliseringskonferencen den 24. april 2014 sætter spot på alle de borgere, som ikke synes digital kontakt med det offentlige er NEM, bl.a. kommer Økonomi og indenrigsminister Margrethe Vestager med sit bud på, hvordan vi får alle med i Det digitale Danmark.

En halv million danskere har bedt om hjælp til digital kommunikation

Behovet for IT-hjælp til borgerne bliver ikke mindre, når alle privatpersoner fra 2015 skal have en digital postkasse for at kommunikere med det offentlige. En undersøgelse fra DB viser nemlig, at både unge og ældre har brug for hjælp til at komme i digital kontakt med myndigheder og virksomheder.

Seminar: fra bruger til borger – om digitalt medborgerskab
Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd arbejder sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc. I den forbindelse blev der afholdt et seminar den 4. december 2013 i Skanderborg. Læs mere om seminaret.

Workshop for inviterede biblioteks- og borgerservicechefer
Danmarks Biblioteksforening koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab

Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år drøftet mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen.

Workshoppen den 13. november 2012 gav bud på, hvilke elementer der kan indgå i et fremtidigt udviklingsforløb.
Se dagens program og hent oplæggene fra workshoppen.

Danmarks Biblioteksforening bag ny undersøgelse af samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice
Danmarks Biblioteksforening ser et stort potentiale i et samarbejde mellem kommunernes borgerservice og folkebiblioteker, og ønsker at inspirere og medvirke til udviklingen af frugtbare samarbejdsmodeller på området. Foreningen har derfor i flere år fulgt udviklingen tæt, og har senest i efteråret 2011 gentaget en undersøgelse af hvilke samarbejdsmodeller der eksisterer rundt omkring i kommunerne. En lignende undersøgelse blev lavet første gang i 2009. Se resultatet af begge undersøgelser via Danmarkskortene her til højre.

Undersøgelserne er en del af et projektsamarbejde med Borgerservice Danmark, Bibliotekschefforeningen og konsulentfirmaet Knudsen Syd. Et projekt som er blevet støttet økonomisk af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Projektet har desuden udarbejdet en analyse af 25 kommuners samarbejdsformer, ligesom der er gennemført to modeludviklingsseminar i henholdsvis Middelfart og Roskilde, hvor deltagerne har arbejdet med modeller for biblioteks-borgerservicesamarbejde.
Hent analysen "Erfaringer og tendenser i samarbejdet mellem biblioteker og borgerservicecentre" fra 2009 her til højre.
 
Bibliotek & borgerserviceI marts 2010 blev resultaterne udgivet i publikationen "Bibliotek & borgerservice" med ideer til modeller og samarbejde. Publikationen er udsendt til kommunalpolitikere, borgerservicecentre og biblioteker og kan ligeledes hentes som pdf her til højre.

Bibliotek og borgerservice – forny selv dit pas

Ørestad Bibliotek har verdenspremiere på nyt borgerservicetilbud. Selvbetjening og kyndig vejledning går nemlig op i en højere enhed, når Pasboksen åbner på Ørestad ...

Bibliotek og Borger – du er altid velkommen!

Størstedelen af de danske kommuners borgerservicecentre og biblioteker arbejder nu sammen. En undersøgelse lavet af konsulentfirmaet Knudsen Syd viser, at samarbejde nu finder ...

Bibliotekerne hjælper digitaliseringen på vej

Ca. 9 % eller knap ½ million borgere har fået hjælp fra deres bibliotek til brug af digitale tjenester som offentlig borgerservice eller andre selvbetjeningsløsninger. ...

Workshop om digitalt medborgerskab

Danmarks Biblioteksforening koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab”. Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år drøftet ...

Temadag: Borgerservice og biblioteker

På temadagen den 18. april sætter vi fokus på baggrunden for at borgerservice for alvor er blevet udbredt på folkebibliotekerne.Vi kigger nærmere på udviklingen og trækker ...

Borgernes indgang til samfundet er på biblioteket

Undersøgelsen som er udført af Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Konsulentfirmaet Knudsen Syd, er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2009, ...

Vejen frem for det digitale Danmark: undtagelser eller læring?

Al kommunikation mellem borgerne og staten skal være 100% digital i 2015. Sådan lyder visionen fra det offentlige, både for at effektivisere og for at skabe bedre service for ...