Årgang 2012, Nr. 6

Kampen om e-bogen

Amerikanske forlæggeres tilbud til bibliotekerne: – I må gerne få lov at låne 50 % af vores e-bøger ud. Vi skal nok bestemme hvilke og fra hvilket tidspunkt. Dette ...

IFLA for nybegyndere

På årsmødet 2012 i Danmarks Biblioteksforening afholdt DB en konkurrence, hvor et bibliotek kunne vinde et IFLA 2012-gebyr til en yngre bibliotekar. Jeg var så heldig, at mit ...

Biblioteket som livline

Forslaget til børnebibliotekernes guideline er udarbejdet af Kirsten Boelt, mediechef ved Aalborg Bibliotekerne og sekretær for IFLAs Section Committee for Children and Young ...

Første år med IFLA

– Jeg var jo så heldig at byde ind på og blive stemt ind i Professional Committee, IFLAs øverste faglige organ, ved konstitueringen sidste år. Sammen med det mere ...

Har bibliotekarer brug for etiske regler?

Et sæt etiske regler, International Codes of Ethics for Librarians and other Information Workers, for bibliotekarer/biblioteksmedarbejdere, er et af de håndfaste resultater fra ...

Statistik – muligheder og faldgruber

I Danmarks Biblioteker nr. 5 er der et par sammenhængende artikler om biblioteksstatistik 2011, heraf er den ene en præsensation i tre dele af tal for udlån pr. indbygger, samt ...

KOMBIT set fra Aalborg

Bibliotekschef Bodil Have fra Aalborg Bibliotekerne, hvis udviklingsafdeling har deltaget i den lange række af workshops, hvor Kombit-kravspecifikationen er blevet skabt, finder, ...

KOMBIT

Forrige år tog en række biblioteker initiativ til et projekt om et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker. Hele 94 kommuner gik sammen om at ...

Elsebeth Tank på nye veje. Interview

Elsebeth Tank, kendt aktør og debattør i dansk og svensk biblioteksverden, sagde i august sin stilling op som stadsbibliotekar i Malmø fra udgangen af september i år og ...