2014

Viden & Udvikling: Sammentænk biblioteker, borgere og samfund lød parolen på IFLA 2014

I alt 132 lande var repræsenteret ved dette års IFLA-konference i Frankrig, som også har udråbt 2014 som bibliotekernes år. Fra Danmarks Biblioteksforening deltog formand ...

Overvældende og fuldstændig forrygende. Alle bør prøve det mindst en gang!

Overvældende, er nok det ord der bedst dækker førstehåndsindtrykket på verdenskonferencen for 2014. Fuldstændigt forrygende, må være det prædikat, jeg sætter på hele ...

Biblioteker og menneskerettigheder – hvad har de med hinanden at gøre?

Jeg står tilbage efter årets IFLA både opløftet og magtesløs. Opløftet, fordi IFLA gør det, organisationen kan bedst – sætte en verdensomspændende dagsorden. Og ...

Styrk børn og unge på nettet – og med kreative aktivitetsrammer

Social media, children and young people @ the library–guidelines on safety, privacy and online behavior er titlen på de guidelines, som sektionen har arbejdet med de sidste ...

Mors: Ny formidlingspris til biblioteker under DBs debat-arrangement

I slutningen af august var der for anden gang Kulturmøde på Mors. For Danmarks Biblioteksforening en succes. I DB er vi yderst tilfredse med den opmærksomhed, vi fik på ...

Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft

Bibliotekerne løser i dag flere opgaver end nogensinde: Borgerservice, læringstilbud, it-hjælp og meget mere. Der er snart ikke grænser for, hvad borgerne kan få på ...

Gustav Wied – den muntre misantrop

Gustav Wied, årets klassiker, blev født i et relativt velhavende proprietærmiljø i 1858. Hans forældre er nærmest klassiske i fordelingen af egenskaber: faderen streng, ...

Hvorfor gamification i biblioteksregi?

Læring og nye formidlingsmetoder står højt på dagsordenen i landets biblioteker. Dels i sammenhæng med indførelse af mere intuitiv biblioteksbrug, herunder søgning efter ...

Sats på engagerende formidling prøv med gamification

Hvordan kan biblioteket involvere borgerne mere aktivt i bibliotekets tilbud? Og kan man gentænke måden, vi henvender os på til brugerne, så de motiveres til at deltage, dele ...