2014

Europas ældste kvindebibliotek rykker ind hos London School of Economics

Storbritannien.  Efter at have været hjemløs i et par år har The Women’s Library i London og dets omfangsrige og enestående samling af bøger, breve, dagbøger, ...

Det genrejste nationalbibliotek i Sarajevo

Bosnien-Herzegovina.  I maj i år, 100 år efter, at den 19-årige bosnisk-serbiske nationalist Gavrilo Princip skød den habsburgske tronfølger Frans Ferdinand og hans ...

Pavelig massedigitalisering

Vatikanstaten. Et 1600 år gammelt manuskript med digte af den romerske digter Vergil og manuskripter til værker af Homer, Sofokles, Platon og lægekunstens fader Hippokrates. ...

Budgetfokus 2015 – tips til nyvalgte kommunalpolitikere, en DB-Rundspørge

Efter kommunalvalget i november skal mange blandt de nyvalgte kommunalpolitikere for første gang tænke i biblioteksudvikling og -budgetter. Som en inspiration og tilskyndelse ...

Digitaliseringen – det største dannelsesprojekt i nyere tid!

– Alle borgere i Danmark skal fra november 2014 have en digital postkasse, når de skal kommunikere med det offentlige, men langt fra alle føler sig klar til denne nye ...

Changes-Crisis-Chances!

EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation stiftet af de nationale biblioteksforeninger m.fl. i 1992, er en væsentlig spiller, når det handler om at identificere fremtidens ...

Dansker blandt ‘Movers & Shakers 2014’

Prisen blev indstiftet i 2002 af det amerikanske Library Journal. Tidsskriftet udpeger hvert år 50 biblioteksfolk, som er godt fremme i skoene og på forkant med udviklingen, ...

Tips til sommerlæsning

Kirsten Boelt, 2. næstformand og mediechef Aalborg Bibliotekerne anbefaler:Jeg læser rigtig mange romaner – mange krimier, men der er også plads til store og vægtige ...

Liberating Libraries – Arkitekturmagasinet Twentyfirst nr. 2

Magasinet Twentyfirst kom op at stå i 2013 og erstatter Arkitektur DK dog med et  internationalt og et bredere fagligt fokus end dette. Det har i sit andet nummer fokus på ...