Årgang 2018, Nr. 5

IFLA 2018: Fra vision til handling

Hvordan fortælles den gode historie om biblioteket? IFLA arbejder i forlængelse af en række strategiske udsagn med et omfattende idékatalog introduceret på den årlige ...

Tænketanken Fremtidens Biblioteker vinder IFLA POSTER AWARD 2018

At børn læser mindre i fritiden, det viser initiativer under Tænketanken Fremtidens Biblioteker. En udvikling, der tager til og skal gøres noget ved. Det viste en dansk ...

VOXPOP Oktober: DBC, De nationale opgaver og Det samarbejdende Biblioteksvæsen

Staten har tidligere meddelt salg af sin andel af DanskBibliotekscenter A/S (DBC). Samtidig har man opsagt aftale om produktion af nationalbibliografien og bibliotek.dk hos DBC, ...

Når biblioteket bygger bro. Indtryk fra Kultur Mors 2018

Stedet er Kulturmødet Mors 2018, temaet er brobygning og bibliotekerne er med. Men hvordan bygger bibliotekerne bro? Hvorhen og til hvem? Bygger bibliotekerne i virkeligheden ...

Bibliotekerne har et kolossalt potentiale. Nationens tilstand 2

Bibliotekerne skal højere op på den politiske dagsorden og i den nationale bevidsthed. Jane Jegind (V), 44-årig rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, er ...

Det Digitale Bibliotek. Personalisering eller Privacy-by-design?

I IFLA’s Glasgow deklaration står der at “Biblioteker og informationstjenester skal beskytte den individuelle brugers ret til anonymitet og fortrolighed ...