Årgang 2021, Nr. 4

Bibliotekshistorie på trapperne

Værket om Danmarks biblioteker og deres udvikling forventes udgivet i august 2021. I to bind skildrer Dansk Bibliotekshistorie de danske bibliotekers historie lige fra ...

Får Frederikssund nyt bibliotek

De nærmeste måneder vil vise om kultur- og biblioteks- spørgsmål går hen og bliver et af de emner, som man drøfter lokalt op til kommunalvalget 16. november – i ...

Kulturhus i Vamdrup

Om alt går vel åbner kulturhuset for borgerne i slutningen af 2022. Den snart 20-årige almennyttige kulturforening Kinogruppen har arbejdet på idéen om et fælles, fleksibelt ...

Kultur og biblioteker i sommerdebatten

I denne sommer – som vi altid vil huske for dengang covid-19 vaccinationsprogrammet for alvor slog igennem, og vi de allerfleste steder kunne droppe mundbindene og kaste os ...

Kultur og biblioteker i sommerdebatten

I denne sommer – som vi altid vil huske for dengang covid-19 vaccinationsprogrammet for alvor slog igennem, og vi de allerfleste steder kunne droppe mundbindene og kaste os ...

Mindeord: Grethe Rostbøll. 1941-2021

Politiker, litteraturkritiker, forfatter med meget mere Grethe Rostbøll (C) døde sidst i juli 80 år gammel. Danmarks Biblioteksforening har som bekendt en politiker på ...

Vi skal vise folkebibliotekernes styrke frem mod kommunalvalget

På landsplan har der i den seneste periode været en del opmærksomhed rettet mod bibliotekernes potentiale. Både i forhold til den forskel de gør mange steder, men også når ...

Stigende forbrug af lyd- og e-bøger i 2020

Danmarks Statistik offentliggjorde 20. juli information om bibliotekernes aktiviteter i 2020 – naturligvis stærkt præget af COVID-19 restriktioner og nedlukninger. Fra ...