Danskerne gider altså godt besøge bibliotekerne.

Skrevet af

Steen B. Andersen

20 juni, 2014

POLITIKEN citerer 19.6. Kristeligt Dagblad under overskriften ' Danskerne vil blæse kulturen et stykke' og får det til at se ud, som om der er lavet en ny undersøgelse. Udsagnet bygger dog på en kulturvaneundersøgelse fra 2012. Artiklen tolker bl. a. at 3 ud af 4 aldrig eller kun sjældent kommer på biblioteket.

Det er en mistolkning af den store undersøgelse.

Vi er naturligvis bekendt med tallene i kulturvaneundersøgelsen tilbage fra 2012. Vi hæfter os dog ved, at der i undersøgelsen kun er 22 procent, som siger, at de aldrig bruger biblioteket. Undersøgelsen definerer ' besøg på biblioteket mindre end en gang om måneden' som sjældne, så den korrekte udlægning af undersøgelsens tal er, at 3 ud af 4 ikke har været på biblioteket inden for den seneste måned. Set over et år viser undersøgelsen dog også, at 78 procent af borgerne er biblioteksbrugere, så jeg mener, at det er på sin plads at sige, at danskerne altså godt gider biblioteket.

For ikke at lade en i øvrigt vigtig debat om borgernes brug af biblioteket fortabe sig i et definitionsspørgsmål af, hvornår besøg er sjældne, vil jeg fremhæve nogle mere aktuelle tal.

HELE TO undersøgelser leverer nemlig et både nyere og mere nuanceret billede af borgernes biblioteksbrug end det, Kristeligt Dagblad formidler.

Undersøgelsen ' Danskernes holdning til biblioteker' lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening i sommeren 2013 viser, at kun 5 procent aldrig bruger biblioteket.

Helt nye tal fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggjort i foråret 2014 i forbindelse med en stor segmenteringsanalyse af fremtidens biblioteker viser, at der er stor forskel på borgernes brug af biblioteket, afhængigt af hvor i livet folk befinder sig.

Billedet af dagens biblioteksbrugere er således ganske nuanceret og temmelig langt fra dagens overskrift i Kristeligt Dagblad. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi på bibliotekerne fortsat skal have et klart fokus på, hvordan vi skal udvikle os, så vi også fremover er et naturligt sted at bruge i forbindelse med uddannelse, indhentning af oplysning og information og som et levende kulturelt sted for både børn, unge og voksne. Præcis sådan som bibliotekerne allerede i dag er det på forskellige områder for størstedelen af befolkningen.

/Bragt i Politiken den 20. juni 2014

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...