Danskerne gider altså godt besøge bibliotekerne.

Skrevet af

Steen B. Andersen

20 juni, 2014

POLITIKEN citerer 19.6. Kristeligt Dagblad under overskriften ' Danskerne vil blæse kulturen et stykke' og får det til at se ud, som om der er lavet en ny undersøgelse. Udsagnet bygger dog på en kulturvaneundersøgelse fra 2012. Artiklen tolker bl. a. at 3 ud af 4 aldrig eller kun sjældent kommer på biblioteket.

Det er en mistolkning af den store undersøgelse.

Vi er naturligvis bekendt med tallene i kulturvaneundersøgelsen tilbage fra 2012. Vi hæfter os dog ved, at der i undersøgelsen kun er 22 procent, som siger, at de aldrig bruger biblioteket. Undersøgelsen definerer ' besøg på biblioteket mindre end en gang om måneden' som sjældne, så den korrekte udlægning af undersøgelsens tal er, at 3 ud af 4 ikke har været på biblioteket inden for den seneste måned. Set over et år viser undersøgelsen dog også, at 78 procent af borgerne er biblioteksbrugere, så jeg mener, at det er på sin plads at sige, at danskerne altså godt gider biblioteket.

For ikke at lade en i øvrigt vigtig debat om borgernes brug af biblioteket fortabe sig i et definitionsspørgsmål af, hvornår besøg er sjældne, vil jeg fremhæve nogle mere aktuelle tal.

HELE TO undersøgelser leverer nemlig et både nyere og mere nuanceret billede af borgernes biblioteksbrug end det, Kristeligt Dagblad formidler.

Undersøgelsen ' Danskernes holdning til biblioteker' lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening i sommeren 2013 viser, at kun 5 procent aldrig bruger biblioteket.

Helt nye tal fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggjort i foråret 2014 i forbindelse med en stor segmenteringsanalyse af fremtidens biblioteker viser, at der er stor forskel på borgernes brug af biblioteket, afhængigt af hvor i livet folk befinder sig.

Billedet af dagens biblioteksbrugere er således ganske nuanceret og temmelig langt fra dagens overskrift i Kristeligt Dagblad. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi på bibliotekerne fortsat skal have et klart fokus på, hvordan vi skal udvikle os, så vi også fremover er et naturligt sted at bruge i forbindelse med uddannelse, indhentning af oplysning og information og som et levende kulturelt sted for både børn, unge og voksne. Præcis sådan som bibliotekerne allerede i dag er det på forskellige områder for størstedelen af befolkningen.

/Bragt i Politiken den 20. juni 2014

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...