Danskerne gider altså godt besøge bibliotekerne.

Skrevet af

20. juni, 2014

POLITIKEN citerer 19.6. Kristeligt Dagblad under overskriften ' Danskerne vil blæse kulturen et stykke' og får det til at se ud, som om der er lavet en ny undersøgelse. Udsagnet bygger dog på en kulturvaneundersøgelse fra 2012. Artiklen tolker bl. a. at 3 ud af 4 aldrig eller kun sjældent kommer på biblioteket.

Det er en mistolkning af den store undersøgelse.

Vi er naturligvis bekendt med tallene i kulturvaneundersøgelsen tilbage fra 2012. Vi hæfter os dog ved, at der i undersøgelsen kun er 22 procent, som siger, at de aldrig bruger biblioteket. Undersøgelsen definerer ' besøg på biblioteket mindre end en gang om måneden' som sjældne, så den korrekte udlægning af undersøgelsens tal er, at 3 ud af 4 ikke har været på biblioteket inden for den seneste måned. Set over et år viser undersøgelsen dog også, at 78 procent af borgerne er biblioteksbrugere, så jeg mener, at det er på sin plads at sige, at danskerne altså godt gider biblioteket.

For ikke at lade en i øvrigt vigtig debat om borgernes brug af biblioteket fortabe sig i et definitionsspørgsmål af, hvornår besøg er sjældne, vil jeg fremhæve nogle mere aktuelle tal.

HELE TO undersøgelser leverer nemlig et både nyere og mere nuanceret billede af borgernes biblioteksbrug end det, Kristeligt Dagblad formidler.

Undersøgelsen ' Danskernes holdning til biblioteker' lavet af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Danmarks Biblioteksforening i sommeren 2013 viser, at kun 5 procent aldrig bruger biblioteket.

Helt nye tal fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggjort i foråret 2014 i forbindelse med en stor segmenteringsanalyse af fremtidens biblioteker viser, at der er stor forskel på borgernes brug af biblioteket, afhængigt af hvor i livet folk befinder sig.

Billedet af dagens biblioteksbrugere er således ganske nuanceret og temmelig langt fra dagens overskrift i Kristeligt Dagblad. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at vi på bibliotekerne fortsat skal have et klart fokus på, hvordan vi skal udvikle os, så vi også fremover er et naturligt sted at bruge i forbindelse med uddannelse, indhentning af oplysning og information og som et levende kulturelt sted for både børn, unge og voksne. Præcis sådan som bibliotekerne allerede i dag er det på forskellige områder for størstedelen af befolkningen.

/Bragt i Politiken den 20. juni 2014

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...