Danskerne kommer tilbage på bibliotekerne, men mange har stadig få konkrete kultur-planer

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

20 september, 2021

Siden maj har Kulturbarometeret målt på borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til kulturlivet, og med kun en enkelt undtagelse har barometerets målinger kun gået i én retning – opad.
Lysten til at deltage har, tillige med trygheden, været støt stigende, hvilket er gode nyheder for de hårdt trængte kulturinstitutioner.

Den seneste måling viser blandt andet, at danskerne i stigende omfang vender tilbage til bibliotekerne, og at bibliotekerne er blandt de kulturinstitutioner som er blevet besøgt mest på det seneste.
Selvom der stadig er et stykke vej til besøgs- og udlånstallene fra før corona slog til, så er der tegn på, at det går den rigtige vej igen.

Hvilke oplevelser har du været publikum til eller bruger af den sidste måned?
(Kilde: Kulturbarometer #6)

I den seneste måling fra 20. september 2021 er borgernes forventninger til deres kulturforbrug højere end ved nogen tidligere målinger. Særligt på biografområdet hvor 53% svarer, at de forventer at lægge vejen forbi en biografsal. Sammenlignet med forrige måling er det en stigning på 7 procentpoint, mens andelen der forventer at besøge biblioteket stiger med 4 procentpoint til 34%.

Hvilke oplevelser forventer du at være publikum til eller bruger af i den kommende måned i Danmark?
(Kilde: Kulturbarometer #6)


Alligevel viser undersøgelsen også, at hele 56% af borgerne ikke har lavet nogen konkrete planer om at deltage i kulturlivet trods ophævelsen af corona-restriktionerne;

Efter halvandet år med COVID-19-restriktioner er de fleste nu ophævet. Har ophævelsen af restrik-tionerne betydet, at du har lavet aftaler om at deltage i konkrete professionelle kulturoplevelser og sportsbegivenheder?
(Kilde: Kulturbarometer #6)

 

Kulturbarometeret er en måling foretaget af Applaus i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Den har til formål at belyse borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Kulturbarometeret er iværksat af kulturens genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet.

Målingen er udarbejdet i et samarbejde på tværs af brancheorganisationerne i alliancen Dansk Kulturliv: Dansk Teater, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Live, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Organisationen Danske Museer.

Hele 6. måling af kulturbarometeret kan hentes på https://www.applaus.nu/kulturbarometer/

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...