FAKENEWSLAB er i luften!

Skrevet af

31 august, 2022

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men det udsætter dem også for et frit flow af misledende information. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem facts og fakes.

Bibliotekerne spiller allerede en vigtig rolle i formidlingen af troværdig information og vejledning i digitalt medborgerskab. Så hvad er mere naturligt, end at bibliotekerne engagerer sig aktivt ind i den digitale dannelse af vores børn og unge. Det er i al sin enkelthed målet med FAKENEWSLAB, der gik i luften i dag d. 1. september på fakenewslab.dk

FAKENEWSLAB stiller ressourcer frit til rådighed for lærere, undervisere, bibliotekarer og andre, så de kan klæde unge mennesker bedst muligt på til at begå sig i deres digitale samtid. Her vil man kunne finde omfattende undervisningsmateriale i digital dannelse, et ungt, digitalt ambassadørskab, som allerede nu kan bookes til et besøg i klasseværelset eller på biblioteket, og i løbet af vinterhalvåret vil man også kunne streame talks med toneangivende videnspersoner og meningsdannere om forskellige aspekter af den digitale dannelse.

Indsatsen retter sig mod unge mennesker mellem 13 og 18 år.

FAKENEWSLAB er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af Danmarks Biblioteksforening, lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.