FAKENEWSLAB er i luften!

Skrevet af

31. august, 2022

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men det udsætter dem også for et frit flow af misledende information. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem facts og fakes.

Bibliotekerne spiller allerede en vigtig rolle i formidlingen af troværdig information og vejledning i digitalt medborgerskab. Så hvad er mere naturligt, end at bibliotekerne engagerer sig aktivt ind i den digitale dannelse af vores børn og unge. Det er i al sin enkelthed målet med FAKENEWSLAB, der gik i luften i dag d. 1. september på fakenewslab.dk

FAKENEWSLAB stiller ressourcer frit til rådighed for lærere, undervisere, bibliotekarer og andre, så de kan klæde unge mennesker bedst muligt på til at begå sig i deres digitale samtid. Her vil man kunne finde omfattende undervisningsmateriale i digital dannelse, et ungt, digitalt ambassadørskab, som allerede nu kan bookes til et besøg i klasseværelset eller på biblioteket, og i løbet af vinterhalvåret vil man også kunne streame talks med toneangivende videnspersoner og meningsdannere om forskellige aspekter af den digitale dannelse.

Indsatsen retter sig mod unge mennesker mellem 13 og 18 år.

FAKENEWSLAB er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af Danmarks Biblioteksforening, lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.

Hvem kan og skal bekæmpe disinformation i vores samfund?

Disinformation er, når en afsender spreder falsk information med vilje. Det er et fænomen, som konstant forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling. Og derfor stiger ...

Undersøgelse viser, at meningsfuld demokratisk debat skal basere sig på fakta

Danskerne har i høj grad lært at navigere i forhold til Fake News, spin og slet skjult reklame. Men hvor går man egentlig hen, hvis man søger troværdig information?Danmarks ...

Folkebiblioteket, Fake News & Fakta

Demokrati og frihed er under pres af Fake News, digitale trolde, spin og skjult reklame. Ytringsfrihed er afgørende i den demokratiske debat. Men hvad nytter det med frihed til ...

Bibliotekstilbud om ‘Fake News, research og kildekritik’

Undervisningsministeriet har igangsat en spændende national kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab. Som en del af kampagnen vil det være muligt for biblioteker ...

Temadag: Bibliotekerne spotter Fake News

Biblioteksvagten og Danmarks Biblioteksforening sætter spot på fake news. Den 21. juni 2017 holder Biblioteksvagten temadag i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Der er ...

Oplys borgerne – Spot Fake News

Danmarks Biblioteksforenings medlemsbiblioteker modtager om få dage en helt særlig gave, nemlig et antal eksemplarer af den spritnye bog ”Den der råber lyver – ...

Fake News

Mange taler om et postfaktuelt samfund, og at falske nyheder er styrende for medierne og hvad vi alle sammen deler og læser på de sociale medier. Mange taler om at pressen, som ...