Højtlæsning skaber læselyst

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 juli, 2020

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening understreger hvordan vi som voksne kan være med til at stimulere børns læselyst fra en tidlig alder.

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening og viser, at 26% dagligt læser højt for deres børn, mens hele 71% læser højt i løbet af en måned.

58% af de forældre, som selv fik læst højt som barn, læser i dag højt for deres egne børn en eller flere gange om ugen, mens der blandt forældre, som ikke fik læst højt som barn, i dag kun er 38%, som selv læser højt for deres børn en eller flere gange om ugen.

”Undersøgelsen bekræfter det billede, som tidligere er blevet dokumenteret, nemlig at en effektiv læseindsats overfor børn og unge sætter mærkbare positive spor i læselysten når de bliver voksne.
Hvis vi skal fremme læselysten hos de kommende generationer af børn og unge, kræver det at de voksne omkring dem på tværs af skoler, fritidstilbud og familier sammen skaber en læsekultur, sådan som vi har foreslået i oplæg til National Læsestrategi, og det er højtlæsning et fremragende eksempel på, siger formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A) og fortsætter:

”I bibliotekerne er vi hele tiden opmærksomme på at skabe tilbud og sætte aktiviteter i gang, som kan stimulere læselysten. Senest har Kulturministeriet, på opfordring fra Danmarks Biblioteksforening, åbnet for ansøgninger til en pulje med 13 mio. kroner, til projekter som skal øge vores læselyst og læsefællesskaber”.

Den nye undersøgelse viser desuden, at 20% af alle biblioteksbesøg, fysisk som digitalt, sker med fokus på de børnerelaterede bibliotekstilbud. Bibliotekerne er således en helt central spiller i forhold til at skabe og udvikle børns indgang til og forståelse af bøger, litteratur og viden.

”I Danmarks Biblioteksforening har vi kraftigt fokus på at styrke børnenes læselyst. Undersøgelser viser desværre, at børns lyst til at læse falder, efterhånden som de rammer 4.-5. klassetrin, hvor fristelserne fra sociale medier og mange andre aktiviteter bliver store konkurrenter til lystlæsningen i børnenes fritid. Derfor er der vigtigt, at vi som voksne tager ansvar, og sørger for at give børn og unge det størst mulige incitament til at holde læsningen ved lige igennem hele opvæksten” slutter Steen Bording Andersen.

FAKTA

  • 26% siger, at de læser højt for deres børn dagligt
  • 57% siger, at de læser højt for deres børn ugentligt
  • 59% siger, at de gerne vil læse mere end de gør i forvejen

Undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteksforening i maj-juni 2020 blandt 1.505 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark i alderen 15 år og derover.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen Bording Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

Danskerne låner faktisk flere bøger

Biblioteket spiller en vigtig rolle i at øge børns læselyst

En ny undersøgelse for Danmarks Biblioteksforening viser, at børns lyst og motivation til at læse af lyst bliver styrket af bibliotekernes mange tilbud. Lysten til at læse ...