Kursus: Styrk relationerne i det brugercentrerede bibliotek

Skrevet af

30. august, 2021

Deltag i et nyudviklet online kursusforløb, hvor vi sætter fokus på den nødvendige, faglige værktøjskasse, der kan styrke dialogen og relationen mellem bruger og bibliotek, så du kan sætte din faglighed i spil i endnu højere grad – i nye rammer. Det er gratis at deltage i kursusforløbet, som er åbent for alle ansatte på folkebibliotekerne.

Formålet med kursusforløbet er at sætte gang i de kreative processer, der gør, at netop jeres bibliotek fanger de ønsker og behov, der er lokalt. Samtidig giver det dig og dit bibliotek kendskab til nye værktøjer og perspektiver, der gør det nemmere for den enkelte medarbejder at navigere i og udfylde de mangeartede roller, det moderne bibliotek kræver.

Download uddannelsesprogrammet for "Styrk relationerne i det brugercentrerede bibliotek" (PDF-fil)

Kursusforløbet er finansieret af midler fra Stipendiefonden, som nu er nedlagt, og hvor bestyrelsen har været sammensat af Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Biblioteksforening, Institut for Kommunikation under Københavns Universitet samt Forbundet Kultur og Information. Kursusforløbet afvikles på vegne af fonden af Forbundet Kultur og Information i samarbejde med IBC.

Læs mere om deadline, datoer og andet praktisk omkring kurset.

Wikipedia på biblioteket

Har I på biblioteket lyst til at bruge Wikipedia til at lære jeres brugere om kildekritik, fake news, informationssøgning og vidensdeling?Danmarks Biblioteksforening er med i ...