Rejseafregning, honorar m.m.

Hvis repræsentantskabsmedlemmer ikke får dækket rejseudgifter af hjemkommunen betaler Danmarks Biblioteksforening efter følgende regler:

Rejse- og opholdsgodtgørelse

Refundering af udgifter:
Billigste offentlige transport benyttes.
Udgifter refunderes efter indsendelse af originale bilag/billetter.

Kilometerpenge
Udbetales efter statens takster
2024: Km-sats 3,79 kr. pr. km.

Bestyrelseshonorar 2024
Formand kr. 251.952 årligt.
1. og 2. næstformand kr. 62.988 årligt.

Mødediæter 2024
Der ydes mødediæter på kr. 445,00 ved fremmøde pr. dag til medlemmer som ikke modtager andet honorar for hvervet. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve.
Ved fysiske møder medregnes rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om vederlag.

Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgsmøder årligt.
Reglerne fastsættes af repræsentantskabet.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Medlemmer af repræsentantskabet, som ikke får andet honorar udbetalt af DB, kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder, i de udvalg de enkelte politikere er valgt til. Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet.
Erstatningsbeløbet kan således højest udgøre det femdobbelte af den gældende diætsats for møder.
I 2024 er denne diætsats 5*445=2.225 kr.

Diætsatsen reguleres løbende efter gældende regler.
For at kunne udbetale tabt arbejdsfortjeneste skal der senest 14 dage efter afholdt møde indsendes dokumentation for løntabet med arbejdsgiverens underskrift og for selvstændige erhvervsdrivende ved en erklæring for revisor eller lignende.

Hoteludgifter
Alle regninger SKAL være udstedt til Danmarks Biblioteksforening, dette for at vi kan få fuldt momsfradrag, det gælder både ind- og udland.

Procedure for udbetaling

For Repræsentantskabsmedlemmer
Senest 8 dage efter endt rejse
 indsendes et udfyldt rejseafregningsskema til DB’s sekretariat.
Skemaet kan downloades her.

For oplægsholdere og andre
Har du holdt oplæg eller haft udlæg ved et DB-arrangement bedes du udfylde et rejseafregningsskema, og indsende det til adressen nederst.
Hent rejseafregningsskemaet.

Det udfyldte skema med originale bilag sendes til:
Danmarks Biblioteksforening
Att.: Jeanette Fog Vogelius
Vartov, Farvergade 27D, 2
1463 København K

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening