Samarbejdet mellem biblioteker og borgerservicecentre – 2011

Teksten her vises hvis brugeren ikke har flash

Model 1
Den spæde start
Model 2
Vi flytter sammen
Model 3
Vi arbejder sammen
Model 4
Vi er borgernes fælles indgang til kommunen
Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. Det kan f.eks være fælles kommunale IT-løsninger, som ikke ses af borgeren, eller mindre undervisningsforløb i borger.dk og andre digitale borgerrettede aktiviteter. Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne. Der er tale om lokalefællesskab. Udvalgte opgaver lægges over i bibliotekerne og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal og type af opgaver, der udføres på biblioteket, og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling. Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med andre end kultur- og biblioteksfolk. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP og jobservice eller f.eks. turistbureaufunktioner og kulturhus funktioner  
Model 0
Har ikke svaret
Model 5
Intet samarbejde

Bag undersøgelsen står Konsulentfirmaet Knudsen Syd og Danmarks Biblioteksforening.
Resultaterne fra undersøgelsen må gengives når de to ovenstående nævnes som kilder.

Om borgerservice

Tilsvarende undersøgelse lavet i 2009 | 2014

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening