Tema: Høringssvar

Generelt

Bidrag til national handlingsplan for ‘Open Government’ 2013

DigitaliseringsstyrelsenAtt. Cathrine Lippert Høring: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government' 2013 Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for ...

Generelt

Vedr. forslag om et internationalt instrument vedrørende undtagelser og indskrænkninger til fordel for synshandicappede.

KulturministerietAtt. Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien Vedr. forslag om et internationalt instrument vedrørende undtagelser og indskrænkninger til fordel for ...

Generelt

Høringssvar vedr. Lovforslag om digital selvbetjening

Digitaliseringsstyrelsen Høringssvar:Lovforslag om digital selvbetjening Danmarks Biblioteksforening (DB) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med ...

Generelt

Høring vedr. ophævelse af § 13 i bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed (karenstidsordningen)

Danmarks Biblioteksforening fremsender hermed sin fulde støtte til Kulturministeriets ophævelse af karenstidsordningen for bibliotekernes udlån af musik i § 13 i ...

bibliotek.dk - Høringssvar

Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V   Vedr. Udviklingsplan 2013 for bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening har følgende kommentarer til ...

Ophavsret

Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret

Kulturministeriet Vedr. høring: lov om ophavsret. Biblioteksparaplyen takker for muligheden for afgive høringssvar. Biblioteksparaplyen protesterede i sin tid imod forslaget om ...

Generelt

Vedr. Høring over forslag til lov om Statens Kunstfond

KulturministerietAtt. Ann Kathrine Lærkesen og Michael Winding  Vedr. Høring over forslag til lov om Statens Kunstfond, udkast til bekendtgørelse om Statens Kunstfond og ...

Generelt

EU-Kommissionens direktivforslag om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder

KulturministerietNybrogade 21203 København Att: Maj Vestergaard K-Hafstrøm Høring over EU-Kommissionens direktivforslag om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede ...

Generelt

Vedr. forslag til Lov om Offentlig Digital Post

ChefkonsulentBine LarsenDigitaliseringsstyrelsen Fremsendt til bil@digst.dk10. februar 2012  Høringssvar til ”Forslag til Lov om Offentlig Digital Post” ...