juni

Konference ’Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab’

Under den fælles overskrift ’Folkebibliotekerne i den digitale verden’ har Kulturstyrelsen inviteret danske og internationale oplægsholdere til tre heldags konferencer om fremtidens strategiske pejlemærker for folkebiblioteker. Konferencens målgruppe er bibliotekschefer, biblioteksaktører og udviklingsfolk i bibliotekssektoren.
 
Du kan bl.a. møde:
Jennefer Nicholson, generalsekretær i IFLA
Nanna Bonde Tylstrup, forsker og ph.d. Nanna har skrevet afhandling om massedigitalisering
Michael Edson fra Smithsonian Institution, der er ekspert i mediestrategier
Kristian Nagel Delica fra Roskilde Universitet. Kristian forsker bl.a. i social kapital

Konferencerne vil igangsætte en debat- og udviklingsproces for fremtidens folkebiblioteker, hvor styrelsen sammen med bibliotekssektoren vil drøfte tre forskellige temaer.
Konferencerne finder sted i Kulturstyrelsens foyer, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 V. Den 28. april, den 18. maj og den 16. juni fra kl. 9.30 – 16.00.

Om konferencerne
Konferencen d. 28. april har temaet ’Bibliotekernes rolle i den digitale verden’: Her vil vi rammesætte de digitale trends og se nærmere på bibliotekernes rolle i relation til digital adfærd og digital velfærd.

Konferencen d. 18. maj har temaet ’Bibliotekernes rolle i forhold til dannelse’: Konferencens stikord er demokrati, literacy, kultur og læring.

Konferencen d. 16. juni har temaet ’Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab’: Konferencen sætter fokus på værdien af social kapital, på relationer og brugerinvolvering.

Programmet opdateres løbende. Følg med på hjemmesiden: www.kulturstyrelsen.dk/konferencer-i-foraaret

Tilmeld dig én eller flere af konferencerne ved at benytte de tre links nedenfor. Der vil være deltagerbetaling. Pris kr. 500 pr. konference. Der er plads til 100 deltagere ved hver konference. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Læs mere her

16. juni 2015
kl. 07:30 - 14:00