Om medlemskab

IndmeldingsformularKontingentsatserMedlemskommunerMedlemsorganisationerDBs organisation

Som medlem af Danmarks Biblioteksforening støtter du op om foreningens arbejde for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere.

Foreningens stemme har vægt og bliver hørt, fordi størstedelen af landets kommuner er medlem.
Pr. januar 2024 er 80 af landets 98 kommuner medlemmer af DB. Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Indflydelse
Som personligt medlem af DB er der forskel på din indflydelse, og hvad du skal betale, afhængigt af hvor du arbejder.
Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller –organisation koster et medlemskab 300 kr. incl. moms, og så har du stemmeret og kan stille op til valg i DB.

Som personligt medlem fra kommuner, institutioner og organisationer, der ikke er medlem, skal du betale det dobbelte i medlemskontingent, og du kan ikke stemme eller stille op til foreningens styrende organer.


Det giver et medlemskab dig også

Kommunale medlemmer får

 • Information om den nyeste biblioteksudvikling og “best practise”
 • Information om lokale samarbejdsmodeller og -muligheder
 • Kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partierne, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner
 • Kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet
 • Kontakt med det internationale biblioteksnetværk
 • Direkte indflydelse, da foreningen i vidt omfang trækker på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal give både politiske og biblioteksfaglige input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat

Personlige medlemmer får

 • Magasinet Danmarks Biblioteker tilsendt
 • Rabat på både møder og publikationer
 • Mulighed for at deltage i DBs udviklingsprojekter.
 • Nær og direkte kontakt med både politikere og fagfolk i din regionale biblioteksforening
 • Information fra såvel hovedforeningen som regionsforeningen, når der sker nyt på biblioteksområdet
 • Mulighed for direkte indflydelse på foreningen. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat. Din mening bliver hørt!

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening