FORENING

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening

Som medlem af Danmarks Biblioteksforening støtter du op om foreningens arbejde for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. Foreningens stemme har vægt og bliver hørt, fordi størstedelen af landets kommuner er medlem.
 
Pr. januar 2023 er 78 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Medlemmer

Indflydelse

Arbejder du i en medlemskommune, -institution eller –organisation giver et personligt medlemskab dig stemmeret til og mulighed for at stille op til valg i foreningens styrende organer.

Som personligt medlem fra kommuner, institutioner og organisationer, der ikke er medlem af Danmarks Biblioteksforening, kan du ikke stemme eller stille op til foreningens styrende organer.

Det giver et medlemskab dig også

Kommunale medlemmer får

 • information om den nyeste biblioteksudvikling og “best practise”
 • information om lokale samarbejdsmodeller og -muligheder
 • kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partierne, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner
 • kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet
 • kontakt med det internationale biblioteksnetværk
 • direkte indflydelse, da foreningen i vidt omfang trækker på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal give både politiske og biblioteksfaglige input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat.

  Personlige medlemmer får

  • magasinet Danmarks Biblioteker tilsendt
  • rabat på både møder og publikationer
  • mulighed for at deltage i DBs udviklingsprojekter.
  • nær og direkte kontakt med både politikere og fagfolk i din regionale biblioteksforening
  • information fra såvel hovedforeningen som regionsforeningen, når der sker nyt på biblioteksområdet
  • mulighed for direkte indflydelse på foreningen. DBs Forretningsudvalg og sekretariat trækker i vidt omfang på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal afgive høringssvar og i det hele taget give både biblioteksfaglige og politiske input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat. Din mening bliver hørt!