Presse

Danmarks Biblioteksforening er som interesseorganisation det politiske og faglige netværk for landets kulturpolitikere og fagprofessionelle biblioteksfolk.

Danmarks Biblioteksforeningen vil:
• Inspirere til borgerinddragelse, samskabelse og partnerskaber
• Inspirere til at flere læser mere og at alle børn læser af lyst
• Facilitere debatter om fremtidens biblioteker
• Være katalysator for gode ideer og platform for erfaringsudveksling
• Være stedet for demokrati, kultur og biblioteksudvikling

Presse

Foreningen blev grundlagt i 1905, og formålet er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand. Ca. 80% af befolkningen er repræsenteret i foreningen via de kommunale medlemskaber.

DBs målsætning er

At forsvare og udvikle demokratiet ved at arbejde for at alle danskere har fri og lige adgang til al information
At fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne, så de fungerer som et kulturelt og informationsmæssigt samlingspunkt i lokalsamfundet
At få indflydelse på biblioteksudviklingen gennem lobbyvirksomhed og politisk arbejde nationalt og lokalt
At fremme bibliotekssagen gennem samarbejde mellem politikere, fagfolk og biblioteksinteresserede organisationer

Danmarks Biblioteksforening taler bibliotekernes sag på alle niveauer. Foreningen bliver hørt i biblioteksrelevante sager, og foreningen er repræsenteret i adskillige udvalg og komiteer, nationalt som internationalt. Foreningen kan derfor tale bibliotekernes sag med større vægt end det er muligt på lokalt niveau.
Danmarks Biblioteksforening har 1 regional biblioteksforening – Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland.
De politiske medlemmer af foreningens repræsentantskab vælges regionalt, mens de faglige medlemmer findes via et landsdækkende valg.
Repræsentantskabet fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.

Repræsentantskabet vælger syv medlemmer til forretningsudvalget, mens forretningsudvalgets formand og to næstformænd vælges på generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.Formandenskabet består af formanden samt hhv. en politisk næstformand og en faglig næstformand.

Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

Kontaktoplysninger

Forperson Paw Østergaard Jensen (A)
Tlf. 2164 9350 | E-mail | Pressefotos

Politisk næstformand Claus Mørkbak Højrup (V)
Tlf. 3054 7643 | E-mail | Pressefotos

Faglig næstformand Annette Wolgenhagen Godt
Tlf. 2135 1244 | E-mail | Pressefotos

Direktør Michel Steen-Hansen
Tlf. 4030 5230 | E-mail | Pressefotos

Fotograf: Thomas Evaldsen