Seneste nyt 

Også på Aalborg Bibliotekerne afskaffes gebyrer nu for de unge lånere

Aalborg Bibliotekerne dropper forsøgsvist gebyrer for sen aflevering af materialer for unge resten af 2024 for at styrke læselysten.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

Hvordan styres din adgang til viden på nettet?

En opsamling på konferencen “Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til viden på nettet” fra den 3. april 2024.

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode

Kom til konference og deltag på workshoppen "Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode", den 30. maj kl. 11.00.

Se flere nyheder

Nye Events

Se alle

Åbningsfest for Ungdomsøens ungebibliotek

29. maj 2024

Ungdomsøen inviterer til åbningsfest af Ungdomsøens Ungebibliotek i den tidlige sommersol.

Netværksdag om biblioteker som rum for samtale og debat

29. maj 2024

Hvordan arbejder bibliotekerne med demokrati, og hvad tænker borgerne om den demokratiske dannelse? 

Er der noget galt med grundloven?

30. maj 2024

Hvorfor har vi aldrig haft en debat om, hvordan demokratiet i Danmark er anderledes end stort set resten af Europa?

Læsekrisen

Børn fortjener bedre end en læsekrise

Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på henholdsvis 4. og 9. klassetrin, udkommet i 2023, er de danske børn og unges læsefærdigheder faldende. Samtidig viser undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021 fra 2022, at også børn og unges læselyst i dag falder med alderen.

Børn fortjener bedre end en læsekrise. De fortjener at opleve glæden, spændingen og fordybelsen ved at læse. De fortjener steder til at udvikle sprog, fantasi og kritisk tænkning gennem læseoplevelser. Det kræver gode biblioteker og gode budgetter for både fysiske og digitale medier. Det kræver dygtige og engagerede børnebibliotekarer, de findes heldigvis.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 fortalte Simon Skov Fougt, der er forsker og leder af den danske del af PIRLS, mere om læsekrisen og hvad vi kan gøre ved den. 

Fra politisk side er der også opmærksomhed på problematikken. Det har bl.a. medført, at der i folkeskoleaftalen 2024 afsættes ”en halv milliard til bøger” så flere børn får adgang til flere fysiske bøger”.

Også i Norge sættes der penge af på nationalbudgettet til flere fysiske skolebøger.

Danmarks Biblioteksforening arbejder både for at skabe endnu større opmærksomhed om udfordringerne med læsekrisen, ligesom foreningen også aktivt deltager i aktiviteter, undersøgelser og andre intiativer, politiske som faglige, som kan medvirke til at skabe og styrke børn – og voksnes – læselyst og -glæde.

Astrid Lindgren Memorial Award

Vision

“Bibliotekerne er grundstenen i demokratisk dannelse”

Fokus på

Undersøgelser

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe ...

Se flere nyheder