Seneste nyt 

Søg puljemidler til samarbejder om børns læseglæde samt digital biblioteksudvikling

21 mio. kr. fra 'Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre' er i 2024 øremærket til at udbygge samarbejder om børns læseglæde.

Stor læseundersøgelse af samtlige skoleelever i kommune undervejs

Rudersdal lancerer en omfattende læseundersøgelse blandt samtlige skoleelever i kommunen, med fokus på at styrke læseglæden.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og ...

Også Morsø Folkebibliotek dropper nu biblioteksgebyrer for børn og unge

Forventningerne er, at afskaffelsen af gebyrer for børn og unge vil resultere i en stigning i antallet af udlån og lånere på biblioteket.

Se flere nyheder

Nye Events

Se alle

Møde i Bibliotekernes Dialogforum

28. juni 2024

Mødet afholdes fredag den 28. juni kl. 10-13 (incl. frokost) hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2, ...

Temadag: Det gode bibliotek til mennesker med social udsathed

20. august 2024

På temadagen sættes fokus på en særlig brugergruppe på de danske folkebiblioteker, nemlig mennesker med social ...

Kulturmødet Mors 2024

22.-24. august 2024

Temaer: Demokrati, Fremtid, forretning og reformer, Næste generation, Trivsel og sundhed, Grøn dagsorden og ...

Læsekrisen

Børn fortjener bedre end en læsekrise

Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på henholdsvis 4. og 9. klassetrin, udkommet i 2023, er de danske børn og unges læsefærdigheder faldende. Samtidig viser undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021 fra 2022, at også børn og unges læselyst i dag falder med alderen.

Børn fortjener bedre end en læsekrise. De fortjener at opleve glæden, spændingen og fordybelsen ved at læse. De fortjener steder til at udvikle sprog, fantasi og kritisk tænkning gennem læseoplevelser. Det kræver gode biblioteker og gode budgetter for både fysiske og digitale medier. Det kræver dygtige og engagerede børnebibliotekarer, de findes heldigvis.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 fortalte Simon Skov Fougt, der er forsker og leder af den danske del af PIRLS, mere om læsekrisen og hvad vi kan gøre ved den. 

Fra politisk side er der også opmærksomhed på problematikken. Det har bl.a. medført, at der i folkeskoleaftalen 2024 afsættes ”en halv milliard til bøger” så flere børn får adgang til flere fysiske bøger”.

Også i Norge sættes der penge af på nationalbudgettet til flere fysiske skolebøger.

Danmarks Biblioteksforening arbejder både for at skabe endnu større opmærksomhed om udfordringerne med læsekrisen, ligesom foreningen også aktivt deltager i aktiviteter, undersøgelser og andre intiativer, politiske som faglige, som kan medvirke til at skabe og styrke børn – og voksnes – læselyst og -glæde.

Astrid Lindgren Memorial Award

Vision

“Bibliotekerne er grundstenen i demokratisk dannelse”

Fokus på

Undersøgelser

Stor læseundersøgelse af samtlige skoleelever i kommune undervejs

Rudersdal lancerer en omfattende læseundersøgelse blandt samtlige skoleelever i kommunen, med fokus på at styrke læseglæden.

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Se flere nyheder