Indlæg om Trivsel

De fleste børn og unge i Danmark lever generelt et godt og trygt liv, men på nogle områder er der også udfordringer. For eksempel har covid-19-pandemien sat sine spor både fagligt og socialt, mange får for lidt søvn, flere føler sig ensomme, og glæden ved at gå i skole er faldet.

Kan brug af biblioteket øge vores trivsel?
Det er en gruppe forskere i gang med at undersøge.

Se flere artikler og indlæg om trivsel herunder.

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode

Den litterære folkehøring er en metode til borgermobilisering, som forener litteratur, demokratisk deltagelse og økologisk tænkning

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode

Kom til konference og deltag på workshoppen "Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode", den 30. maj kl. 11.00.

“Godt du kom” – trivsel i Randers

Et stigende antal børn og unge er ramt af mistrivsel og skolevægring. Bibliotek, skole og andre aktører i Randers går sammen om nyt frirum. I 2023 havde hver femte elev over ...

Deltag i Trivselskommissionens folkehøring

Som en del af Trivselskommissionens opgave med at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, inviteres offentligheden til at deltage i en folkehøring. Her ...

Sammen om Verdensmål: Folkebiblioteket, trivsel og fællesskaber om bæredygtighed

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har bibliotekerne baseret sig på deleøkonomi, hvor vi er sammen om bøger og andre videns- og ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

Åben høring om hvordan kunst og kultur kan bidrage til sundhed og trivsel

Folketingets Kulturudvalg og Sundhedsudvalg inviterer til åben høring om, hvordan kunst og kultur kan bidrage til sundhed og trivsel. Formålet med høringen er at blive klogere ...

Biblioteker får midler til samarbejde om børns læsekultur, kunstig intelligens og trivselsfremme

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der blandt andet skal styrke samarbejdet om ...