Sammen om Verdensmål: Folkebiblioteket, trivsel og fællesskaber om bæredygtighed

Skrevet af

14. februar, 2024
Download hele magasinet som pdf:

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har bibliotekerne baseret sig på deleøkonomi, hvor vi er sammen om bøger og andre videns- og kulturmaterialer, som lånes ud igen og igen. Bibliotekerne bidrager i forhold til FN’s verdensmål og den grønne omstilling med både oplysning og viden, og med biblioteket og som et sted for fælles aktiviteter. Sammen om Verdensmål, et stort projekt under Tænketanken Fremtidens Biblioteker, blev landet i november 2023 men her kan stadig hentes inspiration.

Projektets målsætning har været at engagere borgere i målgruppen 60+ i lokale handlefællesskaber omkring FN’s verdensmål – og samtidig styrke deres trivsel gennem dét at gøre en forskel sammen med andre. For at realisere dette formål har projektet arbejdet med følgende delmål:

Skabe positiv opmærksomhed omkring FN´s verdensmål blandt målgruppen 60+.
Motivere og engagere målgruppen 60+ til at tage del i lokale fællesskaber og aktiviteter, som bidrager til et eller flere        verdensmål.
Øge målgruppens trivsel og livskvalitet ved at skabe rammer, hvor de kan bringe egne ressourcer i spil gennem nye lokale fællesskaber.
Øge fokus på at målgruppen 60+ er en vigtig ressource i forhold til at understøtte samfundets bæredygtige udvikling.
Styrke bibliotekernes lokalt involverende og fællesskabsskabende rolle og kompetencer i forhold til FN’s verdensmål med særligt fokus på, hvordan målgruppen 60+ bliver involveret i en aktivitet, som giver mening og skaber en oplevelse af samhørighed og kompetencer.

Hvor, hvad og hvor mange?

I projektperioden har 36 kommuners biblioteker været del af projektet. Med Kira Stilling Hansen som projektleder og drivende motor er der er skabt en række spændende aktiviteter på bibliotekerne landet over. Mange tusinde borgere har været engagerede enten som deltagere i handlefællesskaber/ grupper eller som deltagere i aktiviteter og workshops.

Projektet har bidraget til ny viden blandt borgere på 60+ og samtidig en konkret mulighed for at engagere sig i lokale fællesskaber om FN’s verdensmål – og dermed bidraget til at styrke egne handlemuligheder og trivsel.

Projektet har desuden været en kickstarter til mange bibliotekers arbejde med verdensmål og har bidraget til at styrke bibliotekernes egne kompetencer i forhold til at involvere og engagere målgruppen. Herunder tydeliggøre, hvilken vigtig rolle bibliotekerne kan spille i at engagere borgere (og særligt borgere 60+) i arbejdet med verdensmål og bæredygtighed.

Projektet var forankret i et stærkt tværfagligt partnerskab med projektpartnere fra både biblioteker, kommuner, flere forskere og forskellige organisationer. En styregruppe har fungeret som både sparrings- og formidlingspartner og bidraget til sikre projektets fremdrift. Centralt for projektets gennemførelse var organisationen omkring initiativet: Projektgruppen med pilotbiblioteker, omfattende otte af folkebibliotekerne, og et stærkt ressourcepanel, som blev trukket ind i projektet ad hoc.

Hvordan gik det?

Projektet har arbejdet med og nået de opsatte målsætninger og vurderes til at have haft en meget positiv, forandrende og blivende værdi for både borgere, biblioteker og deres lokale engagement i FN’s verdensmål. Projektet er samtidig lykkedes med at udbrede indsatsen på nationalt niveau. Og vil, vurderer Lotte Dhyrbye, Tænketankens leder, mange steder danne grobund for et fortsat fokus på både målgruppe, målsætning og flere delmål.

Værktøjer til videre brug

Under initiativet Sammen om Verdensmål er der skabt flere værktøjer. De kan anvendes af både landets øvrige biblioteker og andre med fokus på målgruppen og/eller på folkebiblioteket som sted for trivsel og som katalysator for fællesskaber om bæredygtighed. Dels Inspirationsguide til at facilitere bæredygtige fællesskaber og dels Håndbog til arbejdet med fællesskaber og verdensmål på biblioteket og endelig en podcast-serie på fem afsnit. Det hele kan frit hentes via sammenomverdensmål.dk og fremtidensbiblioteker.dk.

“Godt du kom” – trivsel i Randers

Et stigende antal børn og unge er ramt af mistrivsel og skolevægring. Bibliotek, skole og andre aktører i Randers går sammen om nyt frirum. I 2023 havde hver femte elev over ...

En del af løsningen: Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling er i dag vigtige politiske begreber – også i kulturpolitikken og i kulturinstitutionernes strategier. Ny viden om biblioteker som ...

Bibliotekerne kan danne rammen om de svære samtaler om klimaet

Landets biblioteker samler danskerne på tværs af alder, holdninger og sociale skel. Derfor er de et oplagt forum for debatten om, hvordan vi kommer i gang med den grønne ...

UGE17 Borgernes Verdensmålsuge

Frøbomber, Organiseret Vildskab, Grønne Drømme, Marinarkæologi, Klimapsykologi, Plantotek, Cirkulær Økonomi, Futures Literacy, Livsovergange, Bæredygtigt Bogkage Bageri, ...

Kan biblioteker være med til at opskalere deleøkonomien?

Barrierer og muligheder. Ny viden om biblioteker som knudepunkt for lokalsamfundets delingsløsninger. Danske og norske erfaringer er i fokus i UPSCALE, et aktuelt ...

Når fællesskaber viser vej til klimahandling

Folk bekymrer sig i stigende grad om klima. Bibliotekerne har meget at bidrage med fra oplysning og viden, fra plan til handling.  Igen i år var bibliotekerne med til ...

Bæredygtig udvikling, der rykker

Hvordan rykker den grønne dagsorden for alvor?Hvad er politikernes ansvar, og hvilken rolle kan biblioteket spille? Den folkelige forankring kommer ikke af sig selv. Det er på ...