Organisation

DBs opbygning
Danmarks Biblioteksforenings hovedmedlemsgruppe er kommunerne repræsenteret ved deres kulturpolitikere.
Foreningens anden medlemsgruppe består af biblioteksfagligt personale, studerende og kulturinstitutioner.

Danmarks Biblioteksforenings hovedmedlemsgruppe er kommunerne repræsenteret ved deres kulturpolitikere. Foreningens anden medlemsgruppe består af biblioteksfagligt personale, studerende, pensionister og kulturinstitutioner.

Danmarks Biblioteksforenings forpersonsskab for perioden 2022-2025
Forperson Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Politisk næstforperson Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring
Faglig næstforperson Annette Wolgenhagen Godt, bibliotekschef i Allerød

Forpersonen og politisk næstforperson er valgt blandt kommunalpolitikere i foreningen, mens faglig næstforperson er valgt blandt de biblioteksfaglige medlemmer og kulturinstitutionsmedlemmer.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afvikles på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.
Det er foreningens repræsentantskab, der lægger de overordnede retningslinjer for foreningen, mens foreningens daglige ledelse ligger hos forretningsudvalget.

Om Forretningsudvalget

Om Repræsentantskabet

Biblioteks- og kulturforeningen i region Midtjylland

Om det Bibliotekspolitiske Topmøde

Foreningen har desuden en række udvalg:

Digitaliseringsudvalget

Læringsudvalget

Kulturelt udvalg

Oversigt : alle udvalg og eksterne repræsentationer

Mødeoversigter m.m.

Danmarks Biblioteksforening kan kontaktes via foreningens sekretariat.

Om rejseafregning, honorar m.m.

Link til vedtægter