Læringsudvalget

Læringsudvalget

Læring er centralt for velfærdssamfundets udvikling, derfor er samarbejdet imellem læringsinstitutioner og folkebiblioteket vigtigt. Samarbejder som oftest udspiller sig lokalt men rammesættes nationalt.

Folkebibliotekets kompetencer som dannelsesinstitution kan skabe læring i et bredere samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde med uddannelsernes instrumentelle læringsfokus.

Bibliotekerne skal derfor indtænkes som del af kommunernes læringsfællesskaber, og derigennem understøtte læringsprocessen.

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Læringsudvalg.

Formål

 • At styrke den demokratisk samtale
 • At arbejde for det lokale folkebibliotek som en naturlig del af kommunernes videns- og læringsstrategier, herunder sikre fælles anvendelse af digitale ressourcer
 • At bidrage til definitionen af det fælles, som er kernen i partnerskabet mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og koble det til en livsmestrings- og trivselsdagsorden
 • At arbejde for folkebibliotekernes plads i national og lokal uddannelsespolitik
 • At arbejde for etablering af national digital overbygning med fokus på adgang til digitale ressourcer på tværs af biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Rammer
Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Organisation
Læringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B).
Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand.

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen.
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Mødeoversigt

Medlemmer

 • Filiz Thunø (A), Roskilde (formand)
 • Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt
 • Jesper Wittenburg (A), Frederikssund
 • Britta Bitsch (F), Vejle
 • Carsten Petersen (C), Sorø
 • Kristine Nygaard, Aalborg
 • Claus Hagstrøm Hansen, Horsens
 • Britta Thuun-Petersen, Viborg
 • Ann-Britt von Seelen, Esbjerg

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening