Læringsudvalget

Læring er centralt for velfærdssamfundets udvikling, derfor er samarbejdet imellem læringsinstitutioner og folkebiblioteket vigtigt. Samarbejder som oftest udspiller sig lokalt men rammesættes nationalt.

Folkebibliotekets kompetencer som dannelsesinstitution kan skabe læring i et bredere samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde med uddannelsernes instrumentelle læringsfokus.

Bibliotekerne skal derfor indtænkes som del af kommunernes læringsfællesskaber, og derigennem understøtte læringsprocessen.

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Læringsudvalg.

Formål

 • At styrke den demokratisk samtale
 • At arbejde for det lokale folkebibliotek som en naturlig del af kommunernes videns- og læringsstrategier, herunder sikre fælles anvendelse af digitale ressourcer
 • At bidrage til definitionen af det fælles, som er kernen i partnerskabet mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og koble det til en livsmestrings- og trivselsdagsorden
 • At arbejde for folkebibliotekernes plads i national og lokal uddannelsespolitik
 • At arbejde for etablering af national digital overbygning med fokus på adgang til digitale ressourcer på tværs af biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Rammer
Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Organisation
Læringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B).
Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand.

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen.
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Mødeoversigt

Medlemmer

 • Filiz Thunø (A), Roskilde (formand)
 • Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt
 • Jesper Wittenburg (A), Frederikssund
 • Britta Bitsch (F), Vejle
 • Carsten Petersen (C), Sorø
 • Kristine Nygaard, Aalborg
 • Claus Hagstrøm Hansen, Horsens
 • Britta Thuun-Petersen, Viborg
 • Ann-Britt von Seelen, Esbjerg