Kulturelt Udvalg

Udvalgets formål

 • At placere bibliotekerne på den kulturpolitiske dagsorden
 • At fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde
 • Kulturelt Udvalgs formål er at udvikle og bidrage til synliggørelse af DB’s kulturpolitiske arbejde gennem to store konferencer i hver valgperiode
 • Identificere og fremsætte forslag til Forretningsudvalget for hovedtema for DB’s kulturkonferencer
 • Afholde et gensidigt orienterende og koordinerende møde i starten af hver valgperiode om DB’s kulturholdninger med DB’s eksterne repræsentanter i deciderede kultursammenhænge; direktøren deltager i dette møde
 • Herudover kan Kulturelt Udvalg fremsætte forslag om evt. ændringer i foreningens igangværende kulturelle engagementer som bl.a. Klassikerdagen og BogForum

Rammer
Forberede, planlægge og gennemføre DB’s kulturkonferencer, der kan fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde.
Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.
Gennemgå og evaluere DB’s repræsentation i kulturelle råd, nævn og udvalg ved afslutning af hver valgperiode.

Organisation
Kulturelt Udvalg nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B)
Sekretær for udvalget chefkonsulent Hellen Niegaard.

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Møder i udvalget

Medlemmer af udvalget

 • Hediye Temiz (B), Albertslund (formand)
 • Bibi Mundbjerg (V), Holstebro
 • Tore Müller (A), Mors
 • Einer Lyduch (A), Tårnby
 • Bent Juul Sørensen (Æ), Ærø
 • Lars Bornæs, Silkeborg, næstformand
 • Finn Petersen, Egedal
 • Ahmad Joumaa, Integration 360
 • Anna Tolstrup Jensen, Fredensborg

Konferencer

“Kulturens Værdi”
23. september 2021

“Samfundets nye fælles sted. Biblioteker og kulturtilbud”
26. september 2019

“Kulturen som udviklingsdynamo”
25. februar 2016

“Kultur som udviklingskraft”
23. april 2013

Kultur & Identitet
13. september 2011

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...