Digitaliseringsudvalget

Biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og give adgang til læring, viden, oplysning, kulturel aktivitet samt at skabe debat og dialog.

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer – ikke alene af pandemien – men især også af øget polarisering og fake news. Det folkeoplysende public service-princip som grundlag for folkestyret er vigtigere end nogensinde. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Digitaliseringsudvalg.

Udvalgets formål

 • At styrke den demokratisk samtale
 • At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt
 • At arbejde for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne gennem en national digital overbygning og samarbejder med andre public service-institutioner
 • At sætte dagsorden for udvikling af en national strategi for digital dannelse
 • At arbejde for at de lovgivningsmæssige rammer forpligter folkebibliotekerne i forhold til læring, digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt i kommunerne.

Rammer
Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Organisation
Digitaliseringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.

Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B).
Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Mødeoversigt

Medlemmer

 • Niclas Fick (Ø), Bornholm
 • Kristian Stride (A), Silkeborg
 • Maren Ottar Hessner (B), Roskilde
 • Marie-Louise Fischer Hoffmann, Albertslund
 • Tine Segel, DM
 • Lars Mikael Lerche, Norddjurs
 • Susanne Gilling, Aarhus