DB udvalg og eksterne repræsentationer

INTERNE UDVALG

Forretningsudvalget

Kulturelt udvalg

Læringsudvalget

Digitaliseringsudvalget

Danmarks Biblioteksforenings Fond, bestyrelsen
Valggruppe A
Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Anette Mortensen (V), Stevns
Britta Bitsch (F), Vejle
Valggruppe B
Finn Petersen, Egedal
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

Bemærkning
Danmarks Biblioteksforenings fond er i 2012 sammenlagt med R. Lysholt Hansens Bibliotekspris, således at der kun er én fond med én bestyrelse.

International arbejdsgruppe
Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring
Annette Wolgenhagen Godt, Allerød
Steen Bording Andersen (IFLA Regional Division Committee Europe)
Kirsten Boelt (IFLA GB)
Jakob Lærkes (Public Libraries Section)
Anne Green (IFLA Children & YA Section)
Andrew Cranfield (EBLIDA)
Kent Skov Andreasen (IFLA FAIFE)
Marie Østergård (PL2030)

R. Lysholt Hansens Bibliotekspris, bestyrelsen
Se Danmarks Biblioteksforenings Fond

EKSTERNE UDVALG OG LIGNENDE, HVORTIL DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDPEGER REPRÆSENTANTER

Bibliotekernes Dialogforum
Paw Østergaard Jensen (A)
Michel Steen-Hansen
DB er sekretariat for Bibliotekernes Dialogforum.

Edvard Pedersens Biblioteksfond. Bestyrelsen
Valggruppe A
Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Udpegningen følger fondens fundats

Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomité
Valggruppe A
Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund
Anette Mortensen (V), Stevns
Britta Bitsch (F), Vejle
Valggruppe B
Finn Petersen, Egedal
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

Foreningen Norden – Repræsentantskabet
Valggruppe A
Einer Lyduch (A), Tårnby

Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget
Valggruppe B
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

Kulturministeriet: Strategisk Biblioteksudvalg
Valggruppe B
Lars Bornæs, Silkeborg
Suppleant: Maria Frey Sjøblom, Aalborg
Der skal udpeges nye repræsentanter (én af hvert køn) ved udgangen af 2023

Kulturministeriet: Bibliotekernes Koordinationsforum
Valggruppe B
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening
Suppleant: Annette Wolgenhagen Godt, Allerød
Der skal udpeges nye repræsentanter (én af hvert køn) ved udgangen af 2023

Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut
Valggruppe B
Maria Frey Sjøblom, valgt pr. 22. april 2021, medlemmerne udpeges for en periode på 3 år
Udpegning foretages af DB’s kulturudvalg.
Der skal udpeges ny repræsentant marts 2024

Kulturministeriet: Statens Kunstfond. Repræsentantskab
Valggruppe B
Annette Wolgenhagen Godt, Allerød
Suppleant: Jakob Guillois Lærkes, Gladsaxe
Der skal udpeges nye repræsentanter (én af hvert køn) ved udgangen af 2023

Læsernes Bogpris, nomineringskomite
Valggruppe B
Maria Frey Sjøblom, Aalborg

SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og Videnskommunikation, BA informations- og kom-munikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation
Valggruppe B
Claus Hagstrøm Hansen, Horsens

Kulturstyrelsen: Følgegruppen for Bog- og litteraturpanelet
Valggruppe B
Lars Mikael Lerche, Norddjurs

EBLIDA. Bestyrelsen
Direkte valgt:
Andrew Cranfield, Tønder, juni 2021 – maj 2024.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)
Direkte valgt til Governing Board:
Kirsten Boelt, Aalborg

IFLA European Regional Division Committee
Steen Bording Andersen, Aarhus

Library Buildings Section
Jakob Lærkes, Gladsaxe

Children and Young Adults Section
Anne Green, Svendborg